Japonca Çeviri 1: Tanaka no ie

Ücretsiz Japonca Kursu

 

TANAKA NO İE

Konnichiwa, watashi wa Tanaka desu. Koko wa niwa no seimon desu. Niwa no seimon wa atarashii desu. Kono tatemono wa watashi no ie desu. Watashi no ie mo atarashii desu. Kore wa watashi no atarashii kuruma desu. Kuruma to niwa no doa wa akai desu. Watashi wa ie ga dai suki desu. (…ga suki desu yapısını ileriki derslerde göreceksiniz)

田中の家

こんにちは。私は田中です。ここは庭の正門です。庭の正門は新しいです。この建物は私の家です。私の家も新しいです。これは私の新しい車です。車と庭のドアは赤いです。私は家が大好きです。

TANAKA’NIN EVİ

İyi günler, ben Tanaka. Burası bahçemin ana kapısıdır. Bahçemin ana kapısı yenidir. Bu bina benim evimdir. Evim de yenidir. Bu benim yeni arabam. Arabam ve bahçemin kapısı kırmızıdır. Evimi çok seviyorum.

KELİMELER

Niwa – Bahçe

Seimon – Ana kapı

Atarashii – Yeni

Dai suki – Çok sevmek

 

JAPONCA KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar