Japonca Fiiller

Japonca fiiller temelde 3 başlıkta incelenir. Bunlar 1.grup (Godan), 2. grup (İchidan) ve düzensiz fiillerdir. Bununla beraber düzensiz fiil olan suru ve kuru fiillerinin isimlere eklenmesi ile oluşan fiiller de mevcuttur. Japonca fiiller öğrenilirken, hangi grupta yer aldığı da mutlaka öğrenilmelidir.

Japonca Dersi 22: Japonca Varlık ve Yokluk ifadeleri İmasu, Arimasu います, あります

Japonca varlık yokluk ifadeleri adlı Japonca dersinde bir şeyin var olup olmadığını imasu ve arimasu fiilleri ile söyleriz.

5 / 5

Japonca Dersi 21: Japonca Belgisiz Zamirler ile Birisi, Bir yer, Bir şey, Bir gün, Her yer, Hiçbir yer

Japonca belgisiz zamirler adlı Japonca ders ile Japonca birisi, bir yer, bir şey, bir gün, her yer ve hiçbir yer demeyi öğreneceksiniz.

5 / 5

Japonca Dersi 20: Japonca Soru Sözcükleri 誰, どう, どうやって, どうして, いつ ile “kim, nasıl, niçin, ne zaman” demek

Japonca soru sözcükleri adlı Japonca derste kim, nasıl, niçin, ne zaman Japonca sorularını sormayı öğreneceksiniz.

5 / 5

Japonca Dersi 19: Japonca İsmin Halleri に, へ, を, で, から

Japonca ismin halleri adlı Japonca dersimizde Japoncada に, へ, を, で, から ile ismin hallerinin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.

5 / 5

Japonca Dersi 18: Japonca Geniş Zaman ve Japonca Gelecek Zaman

Japonca geniş zaman ve Japonca gelecek zaman adlı Japonca dersimizde Japoncada geniş ve gelecek zaman cümle yapılarını ayrıntıları ile öğreneceksiniz.

5 / 5

Japonca Dersi 17: Japonca Fiillerin Sözlük, Masu ve Olumsuz Hali る, ない, ます, ません

Japonca fiillerin sözlük halini kibar formunu ve Japonca fiillerin olumsuz halini bu Japonca dersimizde ayrıntıları ile öğrenin!

5 / 5

Japonca Dersi 16: Japonca Fiiller ve Fiil Grupları く, う, つ, る, す, ぐ, む, ぶ, ぬ

Japonca fiiller ve fiil grupları adlı Japonca dersimizde fiillere giriş yapacak ve Japoncadaki fiilleri temel yönleri ile tanıyacaksınız.

5 / 5