zen

Zen Budizminde mondo ve koan

Zen Budizmi, temelinde meditasyon kavramının bulunduğu bir Budist ekolüdür.

Japon edebiyatı ve zen felsefesi

Zen felsefesi, Buddha dininin ya da felsefesinin belli başlı konularındandır. Bu felsefenin çıkış noktası olarak Hindistan bilinir oradan Çin'e ve daha sonra da 12.yy da Japonya'ya gelmiştir.