Korece Zarflar

Korece zarflar tek başlarına bulunabilse de sıfattan türeyerek de bir Korece zarf oluşabilir. Bu durumda 게 eki ile Korece sıfatlar zarfa dönüştürülürler.

Korece Dersi 43: Korece Zarflar ve 게 ile Korecede Zarf Oluşturma

Korece zarflar ve 게 ile zarf oluşturma konusunda Korecedeki zarfları ve sıfattan zarf oluşturmayı öğreneceksiniz.

5 / 5