Korece Kıyaslama

Korece kıyaslama cümlelerini Korece sıfatları öğrendikten sonra öğrenmelisiniz. Kıyaslama cümleleri ile varlıkların birbirine göre üstünlükleri belirlenir.

Korece Dersi 42: Korece Kıyaslama Cümleleri 더, 보다, 제일, 어느 쪽

Korece kıyaslama cümleleri adlı Korece dersimiz, sıfatları öğrendikten sonra görülmesi gereken bir konudur.

5 / 5