Japonca İşaret Zamirleri

Japonca işaret zamirleri これ, それ, あれ’dir. Bu Japonca zamirler yakınlık uzaklık ile ilgilidir. これ (Konuşmacıya yakın, dinleyiciye uzak), それ (Konuşmacıya uzak, dinleyiciye yakın), あれ (Konuşmacıya ve dinleyiciye uzak) şeklindedir.

Japonca Dersi 7: Japonca İşaret Zamirleri これ, それ, あれ, どれ Kullanımı

Japonca işaret zamirleri これ, それ, あれ, どれ ile bu, şu, o, hangisi demek Japonca dersi ile Japonca öğrenmeye devam ediyoruz.

5 / 5