Japonca İşaret Sıfatları

Japonca işaret sıfatları この, その, あの olmak üzere 3 tanedir. Bu Japonca sıfatların yakınlık uzaklık ilişkisi şöyledir. この (Konuşmacıya yakın, dinleyiciye uzak), その (Konuşmacıya uzak, dinleyiciye yakın), あの (Konuşmacıya ve dinleyiciye uzak) şeklindedir.

Japonca Dersi 8: Japonca İşaret Sıfatları この, その, あの, どの Kullanımı

Japonca işaret sıfatları この, その, あの, どの ile bu, şu, o, hangi? demek adlı Japonca dersinde Japonca işaret sıfatlarını hızlıca öğreneceğiz.

5 / 5