Dersler
Korece Sözcük Türleri
Korecede yer alan isimler, edatlar ve ekler, sıfatlar, fiiller ve zarflar hakkında temel bilgiler verilmiştir.
0/6
İlk 1000 Kelime Arasına Almadıklarımız
Sayılar, aylar, günler, organlar gibi bazı kelimeler ilk 1000 kelime arasına alınmadan bu kısımda listelenmiştir.
0/3
Korece Kelimeler 1-200
Korecede en sık kullanılan ilk 200 adet kelimenin okunuşu ve anlamı verilmiştir. Ayrıca örnek cümle ve alıştırmalarla pekiştirmeniz de sağlanmıştır.
0/47
Korece Kelimeler
Ders İçeriği

Korece Kelimeler 9-16

Korece Kelimeler 9-16 dersinde sırası ile 맑다, 설명하다, 열다, 켜다, 섬, 남자, 걸음, 밟다 kelimelerini göreceksiniz.

Aşağıdaki her bir kelimeyi en az 5 kere defterinize yazarak pratik ediniz.

9. 맑다

Sıfat

Magda

Açık olmak, berrak olmak

맑은 날씨 – Malgın nalşi – Açık hava

Örnek cümle:

비가 온 다음 하늘 맑습니다.

Piga on daım narın hanıri magsımnida.

Yağmur yağdıktan sonraki gün hava açık olur.

10. 설명하다

Fiil

Solmyonghada

Açıklamak, izah etmek

Örnek cümle:

의사이 주제한 번 더 설명했어요.

Iisanın i çucerıl han bon do solmyonghessoyo.

Doktor, bu konuyu 1 kez daha açıkladı.

11. 열다

Fiil

Yolda

Açmak

Bu kelime kapı, pencere, kilit, fermuar vs açmak için kullanılır.

Örnek cümle:

백화점몇 시에 열어요?

Pekwacomın myod şie munıl yoroyo?

Alışveriş merkezi saat kaçta kapıları(nı) açıyor?

12. 켜다

Fiil

Kyoda

Açmak

Bu kelime tv, radyo, ışık, elektrik vs açmak için kullanılır.

Örnek cümle:

어두워서 불을 켰습니다.

Pani oduwoso purıl kyossımnida.

Oda karanlık olduğundan ışığı açtım.

Korecedeki açmak fiillerinin kullanımına dikkat etmelisiniz.

13. 섬

İsim

Som

Ada

Örnek cümle:

어제 에서 주스 마셨어요.

Oce someso çusırıl maşyossoyo.

Dün adada meyve suyu içtim.

14. 남자

İsim

Namca

Adam, erkek

남자 친구 – Namca çingu – Erkek arkadaş

Örnek cümle:

남자기타조율하고 있어요.

Namcaga kitarıl çoyurhago issoyo.

Adam, gitarı akort etmektedir.

Yukarıdaki cümledeki gitar manasındaki kelime yani 기타, gita olarak da okunur.

15. 걸음

İsim

Korım

Adım

Örnek cümle:

얼음을 밟아서 갑자기 걸음멈췄습니다.

Orımıl palbaso kabcagi korımıl momçwossımnida.

Buza bastığından aniden adımları durdu.

16. 밟다

Fiil

Pabda

Adım atmak, basmak

Örnek cümle:

아이에 있는 을 밟았어요.

Ainın pate innın goçıl palbassoyo.

Çocuk, tarladaki çiçeğe bastı.

harfi kelimenin başında iken B ve P arası bir sesle okunur. Bu ses P’ye yakın olduğu için kitapta / eğitimde P ile gösterilmiştir.

Sonraki Korece Kelimeler 17-24 dersinde yeni kelimeler göreceksiniz.

Korece Kitaplarımız

Yorum yaparak etkileşime geçin!
0% Biten