Korece Yeterlilik

Korece yeterlilik konusu ile bir varlığın neyi yapıp yapamadığını anlatırız. Örneğin bisiklete binebilirim dediğimizde bisiklete binebilme yeterliliğimizi göstermiş oluruz. Korecede yeterlilik konusu 있다 / 없다, 못 ile yapılır.

Korece Dersi 39: Korece Yeterlilik, -ebilmek (으)ㄹ 수 있다 / 없다, 못 ve 그래서

Korecede (으)ㄹ 수 있다 / 없다, 못 ile -ebilmek yeterlilik yapısı ve 그래서 adlı Korece dersimizde -ebilmek fiil çekimini ve bu yüzden anlamına gelen 그래서 kelimesini öğreneceğiz.

5 / 5