Korece Uyruk Söyleme

Korece uyruk söyleme yani Korecede hangi milletten olduğumuzu söylerken ülke adından sonra 사람 – saram getirmek yeterlidir. Saram kelime manası olarak insan demektir.

Korece Dersi 8: Korece 도 ve 만 ile “bile, sadece” demek ve Korece uyruk söyleme

Korece 도 ve 만 ile bile, sadece demek ve uyruk söyleme Korece dersimizde Türkçede ayrı yazılan de, da, dahi, bile anlamındaki 도 - do edatını ve sadece anlamına gelen ve çok sık kullandığımız 만 - man edatını göreceğiz.

5 / 5