Korece Soru Kelimeleri

Korece soru kelimeleri ile Korece soru cümleleri oluşturabileceğimiz gibi bu soru kelimeleri olmadan da soru cümlesi kurulabilir. Örneğin doktor musun? sorusunda bir soru kelimesi kullanmadık. Fakat neden doktor oldun? cümlesinin içinde neden soru kelimesi bulunuyor.

Korece Dersi 37: Korece Soru Kelimeleri “kaç, ne, kaç para, ne kadar” 몇, 무슨, 얼마 ve 얼마나

Korece soru kelimeleri 몇, 무슨, 얼마 ve 얼마나 ile kaç, ne, kaç para, ne kadar adlı Korece dersimizde gene sık kullanılan bazı Korece soru kelimelerini göreceğiz.

5 / 5

Korece Dersi 36: Korece Soru Kelimeleri “ne zaman, nasıl, hangi, ne tür” 언제, 어떻게, 어느 ve 어떤

Korece soru kelimeleri 언제, 어떻게, 어느 ve 어떤 adlı Korece dersimizde Korece soru kelimelerini görmeye devam edeceğiz.

5 / 5

Korece Dersi 35: Korece Soru Kelimeleri 누구, 왜, 어디, 무엇 ile “kim, niçin, nerede, ne” Demek

Korece soru kelimeleri 누구, 왜, 어디, 무엇 ile kim, niçin, nerede, ne demek adlı Korece dersinde Korecede çok sık kullanılan bazı soru kelimelerini göreceğiz.

5 / 5