Korece Şahıs Zamirleri

Korece şahıs zamirlerinin yarı resmi yarı samimi ve resmi formları bulunur. Bu konuyu daha iyi anlamak için lütfen aşağıdaki Korece dersi okuyunuz.

Korece Dersi 5: Korece Şahıs Zamirleri Ben, Sen, O ve 은, 는, 이, 가 Edatlarının Kullanımı

Korece şahıs zamirleri isimli Korece dersinde Korece ben, sen, o, biz, siz, onlar demeyi ayrıntıları ile görüp Korecede bulunan özne ve konulaştırma eklerini de göreceğiz.

5 / 5