Korece Özne Ekleri

Korece özne ekleri 이 (i) ve 가 (ga). 이 (i) ve 가 (ga) özne edatlarının Türkçede karşılığı bulunmamaktadır. Korece konulaştırma ekleri 은 (ın) ve 는 (nın) genel bir durumu anlatırken 이 (i) ve 가 (ga) daha özel bir durumu anlatır.

Korece Dersi 5: Korece Şahıs Zamirleri Ben, Sen, O ve 은, 는, 이, 가 Edatlarının Kullanımı

Korece şahıs zamirleri isimli Korece dersinde Korece ben, sen, o, biz, siz, onlar demeyi ayrıntıları ile görüp Korecede bulunan özne ve konulaştırma eklerini de göreceğiz.

5 / 5