Korece Olumsuzluk Eki

Korece olumsuzluk eki 안’dır. Fakat Korecede bir fiili olumsuz hale getirirken farklı yöntemler de mevcuttur.

Korece Dersi 3: Korece Olumsuzluk Eki 안 İle Olumsuz Cümle ve Soru Yapısı

Korece olumsuzluk eki 안 adlı Korece dersimizde Korece olumsuz cümle ve Korece olumsuz soru cümlesi yapısını tüm ayrıntıları ile göreceğiz.

5 / 5