Korece İşaret Sıfatları

Korece işaret sıfatları 이, 그, 저 olmak üzere 3 tanedir. Bu Korece sıfatların yakınlık uzaklık ilişkisi şöyledir. 이 (Konuşmacıya yakın, dinleyiciye uzak), 그 (Konuşmacıya uzak, dinleyiciye yakın), 저 (Konuşmacıya ve dinleyiciye uzak) şeklindedir.

Korece Dersi 9: Korece işaret sıfatları 이, 그, 저 Kullanımı

Korece işaret sıfatları 이, 그, 저 ile bu, şu, o demek Korece dersinde Korecedeki bu kitap, şu kalem, o silgi gibi yapıları öğreneceksiniz.

5 / 5