Korece Fiilimsiler

Korece Fiilimsiler Korece konuşurken en sık kullanılan araçlardandır. Her dilde olduğu gibi Korecede de çok sayıda fiilimsi bulunmaktadır. Aşağıdaki Korece derste bazı örnekler verilmiştir.

Korece Dersi 47: Korece Fiilimsiler -er, -den sonra, -meden önce, -erek, -ken -자마자, -(ㄴ/은) 후에, -(기) 전에, -(으)면서, -(으)ㄹ 때

Korece fiilimsiler dersimizde -자마자, -(ㄴ/은) 후에, -(기) 전에, -(으)면서 ve -(으)ㄹ 때 yapılarını inceleyeceğiz. Özellikle bu yapılar Korecede en sık kullanılan yapılardır. 

5 / 5