Korece Edilgen fiiller

Korece edilgen fiiller konusu da Korece ettirgen fiiller gibi maalesef ezbere dayalı bir konudur. Korece fiilleri edilgen hale getirmenin farklı yolları olmakla beraber genellikle 이, 히, 리, 기, 우, 추 heceleri kullanılarak Korece edilgen fiil çekimine ulaşılır.

Korece Dersi 53: Korece Edilgen Fiil Çekimi -이, 히, 리, 기, -어 / 아 지다, 되다

Korece edilgen fiil çekimi -이, 히, 리, 기, -어 / 아 지다 ve 되다 ile Korece edilgen cümle yapısını öğreneceğiz.

5 / 5