Korece Çoğul Eki

Korece çoğul eki Türkçedeki ler, lar ile aynı şekilde kullanılır. Korecede bir kelimeyi çoğul hale getirmek istersek kelimenin sonuna 들 (dıl) ekini getiririz. Kelimeye bitişik yazılır.

Korece Dersi 13: Korece çoğul eki ler, lar 들, Korece ismin çoğul hali

Korece çoğul eki 들 ile ler, lar demek Korece dersimizde Korece çoğul eki 들 konusunu tüm ayrıntıları ile inceleyip Korecedeki isimleri çoğul hale getireceğiz.

5 / 5