Korece Aylar

Korece aylar şu şekildedir: 일월, 이월, 삼월, 사월, 오월, 유월, 칠월, 팔월, 구월, 시월, 십일월, 십이월. Korece ayları aşağıdaki dersten öğrenebilirsiniz.

Korece Dersi 20: Korece Günler, Korece Aylar, Korece Mevsimler ve Korece Tarihi Söylemek

Korece günler, Korece aylar, Korece mevsimler ve Korece tarihi söylemek dersimizde Korecede haftanın günlerini, ayları, mevsimleri ve tarih okumayı öğreneceğiz.

5 / 5