Korecede -자마자, -(ㄴ/은) 후에, -(기) 전에, -(으)면서 ve -(으)ㄹ 때 ile -er, -den sonra, -meden önce, -erek, -ken demek

Bu dersimizde -자마자, -(ㄴ/은) 후에, -(기) 전에, -(으)면서 ve -(으)ㄹ 때 yapılarını inceleyeceğiz. Özellikle bu yapılar Korecede en sık kullanılan yapılardır.

Bu dersimizde -자마자, -(ㄴ/은) 후에, -(기) 전에, -(으)면서 ve -(으)ㄹ 때 yapılarını inceleyeceğiz. Özellikle bu yapılar Korecede en sık kullanılan yapılardır. Bu Korece dersimizde öğreneceklerimizi yapmak fiili üzerinden örnekleyecek olursak aşağıdaki gibi olacaktır.

  • -자마자 ile yapar yapmaz
  • -(ㄴ/은) 후에 ile yaptıktan sonra
  • -(기) 전에 ile yapmadan önce
  • -(으)면서 ile yaparak
  • -(으)ㄹ 때 ile yaparken

Yukarıdaki ifadeleri nasıl söyleyeceğimizi sırasıyla öğrenelim.

Derste kullanacağımız bazı kelimeler aşağıda.

Korece kelime kartı 47

 

Korecede -자마자 ile -er…-mez demek


Yapar yapmaz, gider gitmez gibi yapılar için kullanabilirsiniz. Fiilin köküne 자마자 (camaca) getiririz.

자마자

Hacamaca

Yapar yapmaz


자마자

Pacamaca

Satar satmaz


자마자

İgcamaca

Okur okumaz


Örnekler yapalım.

수업끝나자마자 집에 갈 거예요.

Suobi gınnacamaca cibe kal koyeyo.

Ders, biter bitmez eve gideceğim.


집에 가자마자 식사를 먹었습니다.

Cibe kacamaca şigsarıl mogossımnida.

Eve gider gitmez yemek yedim.


Korecede -(ㄴ/은) 후에 ile -den sonra demek


Fiilin kökü sesli harf ile bitiyorsa son harfin altına ㄴ (n) gelir. Ardından da 후에 (hue) gelir. 후에 (hue) yerine 다음에 (taıme) de kullanabilirsiniz. Fiil ile bitiyorsa kalkar yerine ㄴ (n) gelir. Fiil kökü sessiz harf ile bitiyorsa son hecenin yanına 은 (ın) gelir. Ardından da 후에 (hue) gelir. 다음에 (taıme) de kullanabilirsiniz.

한 후에

Han hue

Yaptıktan sonra


판 후에

Pan hue

Sattıktan sonra


읽은 후에

İlgın hue

Okuduktan sonra


2 örnekle devam edelim.

요코 씨일이 끝난 후에 집에 갔습니다.

Yoko şinın iri gınnan hue cibe kassımnida.

Yoko, iş bittikten sonra eve gitti.


세수를 한 후에 부엌에서 아침 식사를 먹었습니다.

Sesurıl han hue puokeso açim şigsarıl mogossımnida.

Yüzümü yıkadıktan sonra mutfakta kahvaltı yaptım.


Korecede -(기) 전에 ile -meden önce demek


Fiilin köküne 기 전에 (gi cone) gelir.

하기 전에

Hagi cone

Yapmadan önce


팔기 전에

Palgi cone

Satmadan önce


읽기 전에

İlggi cone

Okumadan önce


2 örnek yeterli gelecektir anlamak için.

식사를 하기 전에 손을 씻습니다.

Şigsarıl hagi cone sonıl şissımnida.

Yemek yemeden önce ellerimi yıkarım.


자기 전에 샤워하세요.

Cagi cone gog şyawohaseyo.

Uyumadan önce kesinlikle duş al lütfen.


Korecede -(으)면서 ile -erek demek


Yaparak, koşarak, yiyerek gibi ifadelerde kullanılır. Fiilin kökü sesli harf veya ile bitiyorsa son hecenin yanına 면서 gelir. Sessiz harf ile bitiyorsa son hecenin yanına 으면서 gelir.

하면서

Hamyonso

Yaparak


팔면서

Palmyonso

Satarak


읽으면서

İlgımyonso

Okuyarak


Örnekler yapmaya devam edelim. Böylece bolca pratik etmiş oldunuz.

친구하고 같이 텔레비전을 보면서 과일먹었습니다.

Çinguhago kaçi tellebiconıl pomyonso kwairıl mogossomnida.

Arkadaşımla beraber televizyon izleyerek meyve yedik.


커피숍에서 커피를 마시면서 이야기를 했어요.

Kopişyobeso kopirıl maşimyonso iyagirıl hessoyo.

Kahve dükkanında kahve içerek konuştuk.


Korecede -(으)ㄹ 때 ile -ken demek


Yaparken, koşarken, yerken gibi ifadelerde kullanılır. Korecede en yaygın kullanılan eklerden birisidir. Fiil kökü sesli harf ile bitiyorsa son heceye ㄹ 때 eklenir. Son harf ise sadece eklenir. Fiil kökü sessiz harf ile bitiyorsa son heceye 을 때 eklenir.

할 때

Hal de

Yaparken


팔 때

Pal de

Satarken


읽을 때

İlgıl de

Okurken


Örnek cümlelerle devam edelim.

한국 사람들먹을 때 젓가락사용합니다.

Hangug saramdırın mogıl de cotgaragıl sayonghamnida.

Koreliler, yemek yerken yemek çubuğu kullanırlar.


집에 있을 때 영화를 보면서 팝콘먹었어요.

Cibe issıl de yonghwarıl pomyonso pabkonıl mogossoyo.

Evdeyken film izleyerek patlamış mısır yedim.


Böylece bir dersi daha bitirmiş olduk. Gelecek ders 5 adet daha sık kullanılan yapı göreceğiz.

GÜNLÜK DEYİŞ


목말라요

Mogmallayo

Susadım

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Tüm Eğitimler

Yorumlar