Korecede 있다 ve 없다 ile “var olmak, bulunmak, sahip olmak” demek

Korecede bir şeyin var olduğunu veya var olmadığını bu fiillerle söyleriz. Bu iki fiil genellikle özne ekleri olan 이 ve 가 ile kullanılırlar.

Bu dersimizde Korecede yer alan en önemli fiillerden ikisini göreceğiz. Bunlar var olmak anlamına gelen 있다 (itda) ve yok olmak anlamına gelen 없다 (obda) fiilleridir. Bu dersimizde bu fiiller ile bir şeyin veya birisinin nerede olduğunu dile getireceğiz. Aşağıda bir kaç örnek cümle vereyim:

Ahmet okuldadır.

Buzdolabında elma yok.

Benim kitabım var.

Ahmet’in arabasında su var.

Gibi cümleleri bu dersi bitirdiğimizde kurabiliyor olacaksınız. Bu derste özellikle mekan sözcüklerine ihtiyaç duyacağımızdan dolayı eski derslerdeki bir kelime kartını gene kullanacağız.

 

korece kelime kartı 16a

 

있다 ve 없다 – Var ve Yok


Korecede bir şeyin var olduğunu veya var olmadığını bu fiillerle söyleriz. Bu iki fiil genellikle özne ekleri olan 이 ve 가 ile kullanılırlar. Burada çok önemli bir noktaya değinmeme gerekiyor. Bu iki fiili Türkçeye çevirdiğimizde var olmak, bulunmak, sahip olmak ve var olmamak, bulunmamak, sahip olmamak olarak çeviririz. Örneğin;

Ben okuldayım.

Cümlesinin anlamı; ben okulda varım, ben okulda bulunuyorum.

Benim kitabım var.

Cümlesinin anlamı; bende kitap var, ben kitaba sahibim, bende kitap bulunuyor.

İşte bizim Türkçede 3 fiille belirttiğimiz bu durumları Koreliler 있다 ile olumsuzlarını da없다 ile söylüyorlar. Şimdi tek tek bu durumları inceleyelim.

En basit hali ile bir şeyin varlığını veya yokluğunu aşağıdaki kuralla gösteririz.

A 이 / 가 있다.

A var.


A 이 / 가 없다.

A yok.

Kelime sesli harf ile bitiyorsa , sessiz harf ile bitiyorsa getireceğimizi önceki derslerde anlatmıştım. Şimdi bir kaç örnek yapalım.

이 있다.

Komi itda.

Ayı var.


요리사가 없다.

Yorisaga obda.

Aşçı yok.


돼지가 있다.

Tweciga itda.

Domuz var.


Gördüğünüz gibi son derece basit bir şekilde bir şeyin var veya yok olduğunu söyledik. Fakat 있다 ve 없다 fiillerini günlük hayatta bu şekilde kullanmak yerine resmi veya samimi formda çekimleriz. 21. derste resmi formda çekimlemeyi öğretmiştim. Bu iki fiilin resmi formunu aşağıda görüyorsunuz.

있다 – 있습니다 – 있습니까?

없다 – 없습니다 – 없습니까?

Samimi form çekimlemeyi henüz öğretmediğim için sonraki derslerde ona değineceğim. Değindikten sonra da buradaki cümleleri de samimi formda o zaman tekrar yazarak geçmiş konuları da pekiştirmiş olacağız.

Şimdi kimin neye sahip olduğunu nasıl anlattığına bakalım. Son derece basit! Yukarıdaki cümlelerin başına özne eklemek yeterli.

A 은 / 는 B 이 / 가 있습니다.

A’nın B’si var.


A 은 / 는 B 이 / 가 없습니다.

A’nın B’si yok.

A yerine özne B yerine de nesne gelecek.

자전거가 있습니다.

Conın cacongoga issımnida.

Benim, bisikletim var.

Ben, bisiklete sahibim.


요코 씨한국 친구가 없습니다.

Yoko şinın hangug çinguga obsımnida.

Yoko’nun, Koreli arkadaşı yok.

Yoko, Koreli arkadaşa sahip değil.


Şimdi de bir şeyin nerede olduğunu anlatalım. Daha önce ismin e halini anlatmıştım. Aksiyon içermeyen ve sadece bulunma bildiren edatımız  edatıydı.

A 이 / 가  B 에 있습니다.

A, Bdedir.


A 이 / 가  B 에 없습니다.

A, Bde değildir.

B yerine bir yer gelecek. İsterseniz i / ga edatları yerine ın / nın kullanabilirsiniz.

학교 있습니다.

Conın haggyoe issımnida.

Ben, okuldayım.

Ben, okulda varım / bulunuyorum.


Yukarıdaki cümlede kendimizin nerede olduğunu en basit haliyle söyledik.

이스탄불터키 있습니다.

İsıtanburın tokie issımnida.

İstanbul, Türkiye‘dedir.

İstanbul, Türkiye’de var / bulunuyor.


Dilerseniz öğelerin yerini değiştirebilirsiniz. Ahmet’in arabasında su var. Su Ahmet’in arabasındadır gibi.

아흐메트 차 물이 있습니다.

Ahımetı çae muri issımnida.

Ahmetin arabasında su var.


아흐메트 차 있습니다.

Murın Ahımetı çae issımnida.

Su, Ahmet’in arabasındadır.


어디 – Nere?


Nerededir soru yapısını görelim. Bunun için 어디 – Odi – Nere, neresi soru kelimesi kullanılır.

A 이 / 가  어디에 있습니까?

A, nerededir.

어디에 있습니까?

Çegın odie issımnigga?

Kitap, nerededir?


제 방에 있습니다.

Çegın ce pane issımnida.

Kitap, benim odamdadır.


Ders bitti. Sonraki dersimizde altında, üstüne, yanında, önünde gibi yapıları anlatacağım.

GÜNLÜK DEYİŞ


잘가요

Calgayo

Bay bay

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar