Korecede -(으)세요, -지 마세요, -라 ve -(으)십시오 ile emir ve rica cümleleri

Bu dersimizde Korecedeki rica ve emir cümlelerini inceleyeceğiz. Bunun için -(으)세요, -지 마세요, -라 ve -(으)십시오 yapılarını kullanacağız.

Bu dersimizde Korecedeki rica ve emir cümlelerini inceleyeceğiz. Bunun için -(으)세요, -지 마세요, -라 ve -(으)십시오 yapılarını kullanacağız.

Korecede -(으)세요 ile rica bildirmek


Korecede bir şeyin yapılması için rica ederken kullanılır.

Kural 1: Fiilin kökü sesli harf ile bitiyorsa son hecenin yanına 세요 (seyo) gelir. ile bitiyorsa kalkar ve kalan hecenin yanına 세요 (seyo) gelir.

세요

Haseyo

Yapınız

(yap lütfen)


세요

Paseyo

Satınız

(sat lütfen)


Sessiz harf ile bitiyorsa son hecenin yanına 으세요 (ıseyo) gelir.

으세요

İlgıseyo

Okuyunuz

(oku lütfen)


으세요

Çacıseyo

Arayınız

(ara lütfen)


2 örnek cümle ile görelim.

이 책 읽으세요.

İ çegıl ilgıseyo. 

Bu kitabı oku lütfen.


선생님 이야기하세요.

Sonsengnimgwa iyagihaseyo.

Öğretmenle konuş lütfen.


Korece kelime kartı 46

 

Korecede -지 마세요 ile rica bildirmek


세요 (seyo) yapısının olumsuz halidir. Fiilden 다 (da) kısmını atıp 지 마세요 (ci maseyo) getireceğiz.

지 마세요

Haci maseyo

Yapmayınız


지 마세요

Palci maseyo

Satmayınız


지 마세요

İgci maseyo

Okumayınız


지 마세요

Çacci maseyo

Aramayınız


Yukarıdaki örneklerde ilk olarak olumlu ricayı, daha sonra da olumsuz ricayı gördük. Peki ben rica değil de emir vermek istersem ne yapacağım?

Korecede emir vermek


Fiilin ayo / oyo samimi formundan 요 (yo) kısmını çıkarırsanız emir vermiş olursunuz. Olumsuzunda ise fiilden 다 (da) kısmını atıp 지 마 (ci ma) ekleriz.

He

Yap


하지 마

Haci ma

Yapma


읽어

İlgo

Oku


읽지 마

İgci ma

Okuma


Korecede -라 ile sert emir vermek


Emri daha sert bir şekilde ifade etmek için 라 (ra) ekleyebilirsiniz. Olumsuz emir için fiilden 다 (da) kısmını atıp 지 마라 (ci mara) ekleriz.

해라!

Hera!

Yap!


하지 마라!

Haci mara!

Yapma!


읽어라!

İlgora!

Oku!

읽지 마라!

İgci mara!

Okuma!


Korecede -(으)십시오 ile kibar emir vermek


Bir şeyin yapılması için nazik bir emir verirken kullanabilirsiniz.

Kural 1: Fiilin kökü sesli harf ile bitiyorsa son hecenin yanına 십시오 (şibşio) gelir. ile bitiyorsa kalkar ve kalan son hecenin yanına 십시오 (şibşio) gelir.

하십시오

Haşibşio

Yapınız


파십시오

Paşibşio

Satınız


Kural 2: Sessiz harf ile bitiyorsa son hecenin yanına 으십시오 (ışibşio) gelir.

읽으십시오

İlgışibşio

Okuyunuz


찾으십시오

Çacışibşio

Arayınız


Kore’de aşağıdaki cümleyi çok duyacaksınız.

잠깐 기다리십시오.

Camganman kidarişibşio.

Sadece kısa bir süre bekleyiniz.


Böylece bir dersi daha bitirmiş olduk. Günlük deyişle son verelim.

GÜNLÜK DEYİŞ


신경 쓰지 마세요

Şingyong sıci maseyo

Boşver, merak etme

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Tüm Eğitimler

Yorumlar