Korecede -(으)면, -(으)려면, -(으)면 안 되다, -(아/어)도 ile şart ve olasılık yapısı

Bu Korece dersimizde -(으)면, -(으)려면, -(으)면 안 되다, -(아/어)도 되다 ile şart ve olasılık yapılarını inceleyeceğiz.

Bu Korece dersimizde öğreneceklerimizi yapmak fiili üzerinden örnekleyecek olursak aşağıdaki gibi olacaktır.

  • -(으)면 ile yaparsa
  • -(으)려면 ile yapmak isterse
  • -(으)면 안 되다 ile yaparsa olmaz
  • -(아 / 어)도  ile yapsa da
  • 그러면 ile öyleyse

Yukarıdaki ifadeleri nasıl söyleyeceğimizi sırasıyla öğrenelim.

Korecede -(으)면 ile -sa demek


Korecede şart ve olasılığı 면 (myon) ile yaparız. Son derece basit bir yapı olduğu için hemen anlayacaksınız. Önce kullanım şeklini öğrenelim.

Kural: Fiil veya sıfat kökü sesli harf veya ile bitiyorsa 면 (myon) ekleriz. Fiil veya sıfat kökü sessiz harf ile bitiyorsa 으면 (ımyon) ekleriz.

Kamyon

Giderse


Palmyon

Satarsa


비싸

Pissamyon

Pahalıysa


Ancımyon

Oturursa


Biz Türkçede genellikle eğer olursa, eğer giderse şeklinde eğer kelimesini de katarak cümle kurarız. Bunun için de Korecede 만일 (manil) zarfını kullanırız. 2 örnek cümle ile devam edelim.

만일 내일 날씨가 좋으면 바다에 갈 거예요.

Manil neil nalşiga coımyon padae kal koyeyo.

Eğer yarın hava güzel olursa denize gideceğim.


버스로 가면 얼마나 걸립니까?

Posıro kamyon olmana kollimnigga?

Otobüsle gidersem ne kadar sürer?


Gördüğünüz gibi son derece basit bir yapıdır. Burada değinmek istediğim bir nokta daha var. Bu yapıyı Türkçeye bazen ınca, ince diye de çeviririz. Mesela Güneş doğarsa gideceğim diye bir cümle kullanmayız, değil mi? Çünkü dünyanın sonu gelmezse Güneş mutlaka doğacaktır. Bu bir ihtimal veya şarta bağlı değildir. Veya 18 yaşında olursam ehliyet alacağım cümlesi de saçmadır. Çünkü yaşınızı durduramazsınız. Ölmezseniz mutlaka 18 olacaksınız. Bir başka örnek daha. Yaz mevsimi gelirse tatile gideceğim. Yaz mevsiminin gelmeme ihtimali mi var? İşte bu tür durumlarda ınca, ince olarak Türkçeye çeviririz.

해가 뜨면 병원에 갈 거예요.

Hega dımyon pyongwone kal koyeyo.

Güneş doğunca hastaneye gideceğim.


Korecede -(으)려면 ile -mek isterse demek


Bir şey yapmak isterseniz kullanacağınız yapıdır. Sadece fiillerle kullanılır. Bu yapı yerine daha önce gördüğünüz 고 싶다 yapısını da kullanabilirsiniz. Bu durumda 고 싶으면 olur.

Kural: Fiil kökü sesli harf veya ile bitiyorsa 려면 ekleriz. Fiil kökü sessiz harf ile bitiyorsa 으려면 ekleriz.

려면

Karyomyon

Gitmek isterse


려면

Sallyomyon

Yaşamak isterse


으려면

Ancıryomyon

Oturmak isterse


Bu konuda da 2 örnek yapalım.

의사가 되려면 공부를 하세요.

Iisaga tweryomyon kongburıl haseyo.

Doktor olmak istersen ders çalış lütfen.


압둘라흐만 선생님과 말하려면 학교에 가세요.

Abdullahıman sonsengnimgwa marharyomyon haggyoe kaseyo.

Abdurrahman hoca ile konuşmak istersen okula git lütfen.


Korecede -(으)면 안 되다 ile -sa olmaz demek


Bu yapı bir şeyin yapılmaması  / olmaması gerektiğini anlatırken kullanılır. çekimi yapılmış fiil veya sıfata 안 되다 getireceğiz. 1 fiil ve 1 sıfat üzerinden görelim.

면 안 되다

Kamyon an tweda

Giderse olmaz


비싸면 안 되다

Pissamyon an tweda

Pahalıysa olmaz


Genelde bu yapıyı Türkçeye -mamalı gibi çeviririz. Yapmamalı, gitmemeli, sıcak olmamalı gibi.

이곳에서 담배를 피우면 안 됩니다.

İgoseso tamberıl piumyon an twemnida.

Burada sigara içersen olmaz.


Yukarıdaki yapının olumsuzu ise fiili olumsuz yaparak yapılır. Bunun için fiilin önüne getirmek veya fiili 지 않으면 ile olumsuz yapmak yeterlidir.

아침마다 커피를 안 마시면 안 돼요.

Conın açimmada kopirıl an maşimyon an tweyo.

Ben, her sabah kahve içmezsem olmaz.


Korecede -(아 / 어)도 ile -sa da demek


Bu yapıyı Türkçeye -sa da olarak çevireceğim ki anlaşılır olsun. Fiil veya sıfatın samimi çekiminden kısmını atıp getireceğiz.

읽어도

İlgodo

Okusa da

Okusa bile


바빠도

Pabbado

Meşgul olsa da

Meşgul olsa bile


Bu yapı sıklıkla (her) ne kadar  anlamına gelen 아무리 (amuri) ile kullanılır.

한국 노래를 아무리 들어도 이해하지 못해요.

Hangug norerıl amuri tırodo ihehaci moteyo.

Kore şarkılarını her ne kadar dinlesem de anlayamıyorum.


이 차가 비싸도 사고 싶습니다.

İ çaga pissado sago şibsımnida.

Bu araba pahalı olsa bile  satın almak istiyorum.


Daha önce ile başlayan bazı kelimeler görmüştük. Bu dersimizde yeni bir tane daha göreceğiz.

Korecede 그러면 ile öyleyse demek


Günlük hayatta 그럼 olarak kısaltılır. Diyelim ki bir arkadaşınız Kore’ye gitmek istedi ama gidecek parası yoktu. 1 hafta sonra Kore’de olduğunu haber verdi. Aklınıza ne gelir? Parası yoktu, öyleyse nasıl Kore’ye gitti diye düşünürsünüz, değil mi? İşte bu tür durumlarda kullanabilirsiniz.

그러면 한국에 어떻게 갔어요?

Kıromyon hanguge oddoke kassoyo?

Öyleyse Kore’ye nasıl gitti?


Son olarak günlük deyişimizde şans dilemeyi öğrenelim.

GÜNLÜK DEYİŞ


행운을 빕니다!

Henunıl pimnida!

İyi şanslar!

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Tüm Eğitimler

Yorumlar