Korecede -시, -께서, -께서는, -께 ile onursal yapılar

Korece saygılı bir dil olduğu için kendimizden yaşça veya statü olarak daha üstte olan birileri ile konuşurken daha nazik ifadeler kullanmamız gerekir.

Korece saygılı bir dil olduğu için kendimizden yaşça veya statü olarak daha üstte olan birileri ile konuşurken daha nazik ifadeler kullanmamız gerekir. Bu derste bunlara değineceğiz.

-(으)시 yüceltme eki


Korecede fiil ve sıfatları daha nazik bir hale getirmek için bir çekime sokarız. Fiil veya sıfat kökü sessiz harf ile bitiyorsa köke 으시, sesli harf ile bitiyorsa getireceğiz.

사시다

Saşida

Satın almak


읽으시다

İlgışida

Okumak


Elbette yukarıdaki yapı mastar halidir. Onursal hale getirdikten sonra çekimlememiz gerekiyor. Birkaç örnek çekim yapalım.

Aşağıda şimdiki ve geniş zaman çekimini yaptık.

사십니다

Saşimnida

Satın alıyor


읽으십니다

İlgışimnida

Okuyor


Aşağıda gelecek zaman çekimini yaptık.

사실 거예요

Saşil koyeyo

Satın alacak


읽으실 거예요

İlgışil koyeyo

Okuyacak


Aşağıda geçmiş zaman çekimini yaptık.

사셨어요

Saşyossoyo

Satın aldı


읽으셨어요

İlgışyossoyo

Okudu


Onursal konuşmada özne eki gibi bazı ekleri de değiştiririz. Şimdi onları da görüp örnek cümlelere geçelim.

-께서 özne eki


Normalde kullandığımız özne ekleri olan 이 / 가 yerine 께서 kullanılır. Kelimenin sesli veya sessiz harfle bitmesi de önemli değildir. Kendinden önce sesli harf varsa çift gg ile okunur.

손님께서

Sonnimgeso

Müşteri…


할아버지께서

Harabociggeso

Büyükbabam…


-께서는 konulaştırma eki


Konulaştırma eki olarak 은 / 는 yerine 께서는 kullanılır.

선생님께서는

Sonsengnimgesonın

Öğretmen…


어머니께서는

Omoniggesonın

Annem…


-께 canlılara yönelme eki


Canlı varlıklara yönelme durumu için 에게 / 한테 yerine kullanılır.

어머니

Omonigge

Anneme


손님

Sonnimge

Müşteriye


Birkaç örnekle şu ana kadar öğrendiklerimizi cümle içinde kullanalım.

할머니께서 손을 씻으실 겁니다.

Halmoniggeso sonıl şisışil komnida.

Büyükannem, elini yıkayacak.


Yukarıdaki cümlede hem özne ekini de fiili de yüceltilmiş halde kullandık. Aşağıdaki cümlede ise fiili normal kullandık. Çünkü eylemi yapan biziz. Yukarıdaki cümlede ise eylemi yapan da büyükanne.

선생님 이메일보냈습니다.

Sonsengnimge imeirıl ponessımnida.

Öğretmene mail gönderdim.


Bunların dışında şu ana kadar öğrendiğiniz bazı şeyler de var. Onları da kısaca hatırlayalım. Kendimizden bahsederken yerine , biz derken 우리 yerine 저희 diyorduk. Onursal cümleler kuracağımız zaman gördüğünüz gibi sadece ekler değil bazen kelimeler de değişiyor. Şimdi sizlere en sık kullanılan bazı kelimelerin daha saygılı hallerini vereyim.

사람 / 분

Saram / Pun

İnsan


나이 / 연세

Nai / Yonse

Yaş


집 / 댁

Cib / Teg

Ev


Bu kelimeler dışında da birçok kelime ile karşılaşabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar sonraki aşamada öğreneceğiniz şeylerdir. Bunların dışında bazı fiillerin yüceltme eki almadan kendine ait onursal halleri vardır. Bunların da bir kısmına değinelim.

죽다 yerine 돌아가시다 kullanılır.

할머니께서 지난 주에 돌아가셨습니다.

Halmoniggeso cinan cue toragaşyossımnida.

Büyükannem, geçen hafta vefat etti.


있다 yerine 계시다 kullanılır.

할머니께서는 읽고 계세요.

Halmoniggesonın çegıl ilggo kyeseyo.

Büyükannem, kitap okumaktadır.


있다 sahip olmak anlamında ise 있으시다 kullanılır.

선생님께서는 댁이 있으십니다.

Sonsengnimgesonın tegi issışimnida.

Öğretmenin evi var.


자다 yerine 주무시다 kullanılır.

어머니께서는 방에서 주무십니다.

Omoniggesonın paneso cumuşimnida.

Annem, odada uyuyor.


먹다 yerine 드시다 veya 잡수시다 kullanılır. 마시다 yerine de 드시다 kullanılır.

할아버지께서 사과드십니다.

Harabociggeso sagwarıl tışimnida.

Dedem, elma yiyor.


Şimdi günlük deyişle dersi bitirelim.

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Tüm Eğitimler

Yorumlar