Korecede -라고 / 하고 하다, -(이)라고 하다 ve -(이)냐고 하다 ile bir sözü aktarmak

Bu Korece dersimizde bir sözün aktarılmasını -라고 / 하고 하다, -(이)라고 하다, -(이)냐고 하다 ile isimler üzerinden göreceğiz

Korecedeki en zor konuya geldik. Gerçekten de Korecede birisinin söylediklerini başkasına aktarmanın çeşitli kuralları olduğu için biraz karışık bir konudur. Dikkatlice okumalısınız. Bu dersimizde şunları göreceğiz:

  • -라고 / 하고 하다 – demek, diye
  • -(이)라고 하다 – demek
  • -(이)냐고 하다 – demek

Birisi için ne dedi? derken kullanılan ne kelimesi için 무엇을 (muosıl) değil 뭐라고 (mworago) kullanılır. Korecede … diye sordu, diye yazdı, diye düşündü gibi ifadelerdeki diye kısmını 라고 (rago) veya 하고 (hago) ile yaparız. Şimdi en basitten başlayalım.

-라고 / 하고 하다 – demek, diye


Birisinin ne dediğini söylerken kullanılır. 하다 fiili yerine aşağıdaki fiilleri kullandığınızda anlam tabii ki de değişecektir. 라고 (rago) yerine 하고 (hago) kullanabilirsiniz. Ben örnekleri 라고 (rago) ile yazacağım. Çünkü daha yaygın kullanılmaktadır. 하고 하다 biraz tuhaf kaçtığından onun yerine aşağıdaki gibi fiiller kullanmak daha uygun olacaktır.

-라고 하다.

-rago hada.

-….demek.

Yukarıdaki örneği bir sözden sonra getireceğiz ve …. dedi gibi bir anlamda kullanacağız. Dilersek 하다 yerine 말하다 fiilini de kullanabiliriz. Bu yapıyı 쓰다 fiili ile kullanırsak … yazmak / diye yazmak gibi bir anlama gelecektir.

-라고 쓰다.

-rago sıda.

-… yazmak / diye yazmak.

O zaman ben bu yapıyı başka fiillerle de kullanabilirim. Mesela düşünmek fiili ile kullanırsam diye düşünmek anlamını verir.

-라고 생각하다.

-rago senggakada.

-diye düşünmek.

Elbette sormak fiili ile de kullanırsam diye sormak anlamına gelecektir. Aklınıza gelen benzer fiillerle kullanabilirsiniz.

-라고 물어보다.

-rago muroboda.

-diye sormak.

Örnek cümleler içinde kullanınca hemen anlayacaksınız. Aşağıdaki cümlelerde dikkat ettiyseniz bize söylenen cümleyi tamamen söyleyip ardından yukarıdaki kuralı yazdık. 3 örnek cümle ile görelim.

요코 씨뭐라고 말했어요?

Yoko şiga mworago marhessoyo?

Yoko, ne dedi?


Birisinin ne dediğini yukarıdaki gibi sorarız.

한국 사람들식사 후에 “잘 먹었습니다” 라고 말합니다.

Hangug saramdıri şigsa hue “cal mogossımnida” rago marhamnida.

Koreliler, yemekten sonra “yemek için teşekkürler (iyi yedim)” derler.


Aşağıdaki cümledeki gibi sözün kime söylendiğini ne belirtebilirsiniz.

어머니 저에게 “이것이 무엇입니까?” 라고 물어봤어요.

Omoniga coege “igoşi muoşimnigga?” rago murobwassoyo.

Annem, bana “bu nedir?” diye sordu.


Annem bana “bu nedir?” diye sordu dedik. Peki ben annem bana bunun ne olduğunu sordu demek istersem ne diyeceğim? Şimdi bu yapıyı görelim. Bu yapı isimler, sıfatlar ve fiiller ile farklı şekilde kullanılır. Ayrıca bunların soru ve emir, rica gibi hallerinde de farklı yapılar kullanılır. Zaten bu konuyu zor yapan yer de burası 🙂

-(이)라고 하다 – demek


Bir şeye ne dendiğini ifade edeceğiz. İsim sessiz harf ile bitiyorsa arkasından 이라고, sesli harfle bitiyorsa 라고 getiririz. Genel olarak kural aşağıdaki gibidir.

A 을 / 를 B (이)라고 하다.

A’yı B diye çağırmak.

A’ya B demek.

Örnek 1 adet cümle ile görelim. Aşağıda ben Türküm dedim.

터키 사람입니다.

Toki saramimnida.

Türküm.


Şimdi de Türküm dedim diyelim. Saram kelimesi isim ve son harfi m olduğu için irago getireceğiz.

터키 사람이라고 했습니다.

Toki saramirago hessımnida.

Türküm dedim.


Bir örnek daha yapalım.

터키 사람이 아니라고 했습니다.

Toki sarami anirago hessımnida.

Türk değilim dedim.


İsim cümlesi eğer soru cümlesi halinde ise -냐고 하다 kullanılır.

-(이)냐고 하다 – demek


Bu yapı bir soru cümlesini aktarırken kullanılır. Önceki örnekler üzerinden gidelim. Soru cümlesini aktaracağımız için -diye sordu şeklinde de çevirebiliriz. İsim sessiz harf ile bitiyorsa arkasından 이냐고, sesli harf ile bitiyorsa 냐고 getiririz.

터키 사람입니까?

Toki saramimnigga?

Türk müsün?


Ben Türk müsün diye sordum demek istiyorum.

터키 사람이냐고 했습니다.

Toki saraminyago hessımnida.

Türk müsün diye sordum.


Olumsuzda ise aşağıdaki gibi yapacağız.

터키 사람이 아니냐고 했습니다.

Toki sarami aninyago hessımnida.

Türk değil misin diye sordum.


Gerçekten de Korecedeki en zor konu olduğu şüphesizdir. Birçok kuraldan oluşuyor. O yüzden çok dikkatli okuyun. Bu dersimizde isimli yapıları nasıl ileteceğimizi gördük. Bir sonraki dersimizde fiillere yer vereceğiz.

Şimdi günlük deyişimizle devam edelim. Deyişimiz fark etmez anlamında kullanılan bir deyiş. Mesela elma mı yersin armut mu yersin diye sorulduğunda fark etmez demek isterseniz kullanabilirsiniz.

GÜNLÜK DEYİŞ


상관 없어요

Sanggwan obsoyo

Önemi yok. Fark etmez.

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Tüm Eğitimler

Yorumlar