Korecede -는, -(으)ㄹ ve -(으)ㄴ ile bir ismi nitelemek ve eylemin sahipliği

Bu derste Korecede fiil ile ismi nitelemeyi ve bir eylemin kimin tarafından yapıldığını söylemeyi öğreneceksiniz.

Dersimizin bu kısmında aşağıdaki yapıları söylemeyi öğreneceğiz.

1. Koşan adam
2. Koşacak adam
3. Koşmuş adam

Dikkat ettiyseniz zaman dilimleri farklıdır. Birinci yapıda geniş ve şimdiki zamanda koşan birinden, ikinci yapıda gelecekte koşacak birinden ve üçüncü yapıda da geçmişte koşmuş birinden bahsediyoruz. Korecede bu yapıları ifade etmek için zaman çekimlerini yapmak gerekiyor.

Korece kelime kartı 45

 

İlk olarak geniş ve şimdiki zaman yapısını görelim.

는 ile ismi nitelemek


Bu ek şimdiki zamanda kullanılır. Fiilin 다 (da) mastar ekini atıp yerine 는 (nın) getireceğiz. Ardından da nitelenecek isim gelir.

보는 사람

Ponın saram

İzleyen kişi


마시는 사람

Maşinın saram

İçen kişi


이야기하는 사람

İyagihanın saram

Konuşan kişi


Şimdi örnekler yapalım.

코트를 입고 있는 사람압둘라흐만입니다.

Kotırıl ibgo innın sarami abdullahımanimnida.

Palto giymekte olan kişi, Abdurrahman‘dır.


Gördüğünüz gibi yukarıdaki cümlede -mekte yapısını kullandım.

음식을 만드는 사람요리사입니다.

Imşigıl mandının saramın yorisaimnida.

Yemeği hazırlayan kişi, aşçıdır.


만들다 (mandılda) fiili düzensiz olduğu için yukarıda 만드는 oldu.

초밥생선 으로 만드는 일본 음식입니다.

Çobabın sengsongwa pabıro mandının ilbon ımşigimnida.

Suşi, balık ve haşlanmış pirinç ile hazırlanan bir Japon yemeğidir.


Yukarıdaki cümlede hazırlanan diye çevirdik. Çünkü yemeği kimin hazırladığı belli değil.

(으)ㄹ ile ismi nitelemek


Bu ek gelecek zamanda kullanılır.

Kural 1: Fiilin kökü sesli harf ile bitiyorsa son hecenin altına ㄹ (l) gelir.

사람

Pol saram

İzleyecek kişi


마실 사람

Maşil saram

İçecek kişi


이야기할 사람

İyagihal saram

Konuşacak kişi


Kural 2: Fiilin kökü sessiz bir harf ile bitiyorsa son hecenin yanına 을 (ıl) gelir.

먹을 사람

Mogıl saram

Yiyecek kişi


읽을 사람

İlgıl saram

Okuyacak kişi


찾을 사람

Çacıl saram

Arayacak kişi


Örneklerle devam edelim.

내일 만날 사람누구입니까?

Neil mannal saramın nuguimnigga?

Yarın buluşacak kişi, kim?


Bu cümleyi birisine söyleseydik buluşacağın kişi anlamına gelecekti.

아침마다 마실 음료수뭐예요?

Açimmada maşil ımnyosuga mwoyeyo?

Her sabah içeceğimiz içecek, nedir?


Yukarıdaki cümlede içeceğimiz olarak çevirdim. Özne olmadığı halde kendimiz için söylersek böyle bir anlam verebiliriz.

(으)ㄴ ile ismi nitelemek


Bu ek geçmiş zamanda kullanılır.

Kural 1: Fiilin kökü sesli harf ile bitiyorsa son hecenin altına ㄴ (n) gelir.

사람

Pon saram

İzlemiş kişi


마신 사람

Maşin saram

İçmiş kişi


이야기한 사람

İyagihan saram

Konuşmuş kişi


Kural 2: Fiilin kökü sessiz harf ile bitiyorsa son hecenin yanına 은 (ın) gelir.

먹은 사람

Mogın saram

Yemiş kişi


읽은 사람

İlgın saram

Okumuş kişi


찾은 사람

Çacın saram

Aramış kişi


2 örnekle devam edelim.

어제 먹은 피자 정말 맛있었습니다.

Oce mogın picanın congmal maşissossımnida.

Dün yediğim pizza (yenmiş pizza), gerçekten lezzetliydi.


지난 달에 산 만화를 읽었어요.

Cinan tare san manhwarıl ta ilgossoyo.

Geçen ay satın aldığım çizgiromanı tamamen okudum.


Son cümlede satın aldığım roman diye çeviri yaptık. Çünkü Korecede sürekli ben dememize gerek yok demiştim daha önce. Şimdi bir eylemin kimin tarafından yapıldığını göstererek dersi bitirelim.

Eylemin kimin tarafından yapıldığını söylemek


Son derece basittir. Aşağıdaki kuralı uygulayacağız.

Eylemi yapan (이 / 가) + nitelenmiş fiil + isim

요코 씨이사한

Yoko şiga isahan cib

Yoko’nun taşındığı ev


누나 물건

Nunaga san mulgon

Ablamın satın aldığı eşya


Yukarıdaki yapılardan da göreceğiniz gibi önce eylemi yapanı sonra özne ekini sonra ne yaptığını ve neyi nitelediğini söylüyoruz.

제가 태어난 이즈미르입니다.

Cega teonan gosın icımirıimnida.

Benim doğduğum yer, İzmir‘dir.


어머니가 먹을 초밥제가 먹었어요.

Omoniga mogıl çobabıl cega mogossoyo.

Annemin yiyeceği suşiyi ben yedim.


GÜNLÜK DEYİŞ


잘했어요

Carhessoyo

Aferin, bravo

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Tüm Eğitimler

Yorumlar