Korecede -(는)ㄴ다고 하다, -(으)ㄹ 거라고 하다, -(았/었)다고 하다 ve -다고 하다 ile bir sözü aktarmak

Bu Korece dersimizde bir sözün aktarılmasını -(는)ㄴ다고 하다, -(으)ㄹ 거라고 하다, -(았/었)다고 하다 ve -다고 하다 göreceğiz

Geçen dersimizde bir sözün aktarılmasını isimler üzerinden inceledik. Bu dersimizde ise fiiller ile kullanımına değineceğiz. Göreceğimiz yapılar aşağıdaki gibidir.

  • -(는)ㄴ다고 하다 – (şimdiki zaman)
  • -(으)ㄹ 거라고 하다 – (gelecek zaman)
  • -(았/었)다고 하다 – (geçmiş zaman)
  • -다고 하다 – (sıfatlarda şimdiki zaman)

Yukarıdaki yapılara baktığımızda 3 farklı zaman için farklı yapı kullanacağız. Şimdi başlayalım.

-(는)ㄴ다고 하다 – demek


Fiillerle kullanılırken fiilin zamanına göre 3 farklı kural vardır. İlk olarak şimdiki ve geniş zaman yapısı ile başlayalım.

Kural: Fiil kökü sessiz harf ile bitiyorsa 는다고 하다 getireceğiz. Fiil kökü sesli harf ile bitiyorsa son hecenin altına , ardından da 다고 하다 getireceğiz.

먹는다고 하다

Mognındago hada

Yiyor demek


만난다고 하다

Mannandago hada

Buluşuyor demek


2 örnekle kullanımını görelim ki iyice anlaşılır olsun.

매일 텔레비전본다고 해요.

Meil tellebiconıl pondago heyo.

Her gün televizyon izlediğini söylüyor.


Yukarıdaki cümlede kimin kime söylediği belli değil. Aşağıdaki cümlede belli edelim.

요코아버지에게 어머니가 지금 학교에 간다고 했어요.

Yokonın abociege omoniga cigım haggyoe kandago hessoyo.

Yoko, babasına annesinin şimdi okula gittiğini söyledi.


-(으)ㄹ 거라고 하다 – demek


Fiil ve sıfatların gelecek ve geçmiş zaman yapıları aynı şekilde yapılırken, şimdiki ve geniş zaman yapılarının dolaylı anlatımları farklıdır.

Kural: Fiil veya sıfat kökü sessiz harf ile bitiyorsa 을 거라고 하다 getireceğiz. Fiil veya sıfat kökü sesli harf ile bitiyorsa son hecenin altına , ardından da 거라고 하다 getireceğiz. Zaten ile bitiyorsa sadece 거라고 하다 gelecek.

먹을 거라고 하다

Mogıl korago hada

Yiyecek demek


바쁠 거라고 하다

Pabbıl korago hada

Meşgul olacak demek


2 örnek cümle yapacağız.

학생들교수가 한국에 갈 거라고 했어요.

Hagsengdırın kyosuga hanguge kal korago hessoyo.

Öğrenciler, profesörün Kore’ye gideceğini söyledi.


아버지딸에게 앞으로 키가 클 거라고 해요.

Abocinın darege apıro kiga kıl korago heyo.

Baba, kızına ileride uzun boylu olacağını söylüyor.


-(았/었)다고 하다 – demek


Fiil ve sıfatların geçmiş zamanında aynı yöntemi kullanacağız. Fiil veya sıfatın geçmiş zaman köküne 다고 하다 ekleyeceğiz.

먹었다고 하다

Mogotdago hada

Yedi demek


바빴다고 하다

Pabbatdago hada

Meşgul oldu demek


Daha önce yazdığımız cümleleri bu yapı ile yazalım ki farkı görelim.

학생들교수가 한국에 갔다고 했어요.

Hagsengdırın kyosuga hanguge katdago hessoyo.

Öğrenciler, profesörün Kore’ye gittiğini söyledi.


Yukarıdaki cümlede profesör Kore’ye gitmiş. Şuan Kore’de bulunuyor.

아버지딸에게 키가 작았다고 해요.

Abocinın darege kiga cagatdago heyo.

Baba, kızına boyunun kısa olduğunu söylüyor.


Yukarıdaki cümlede kızın boyunun geçmişte kısa olduğunu söylüyoruz. Şuan daha uzun.

-다고 하다 – demek


Sıfatların şimdiki ve geniş zaman kullanımı da kendine hastır. Sıfatın köküne 다고 하다 ekleyeceğiz.

바쁘다고 하다

Pabbıdago hada

Meşgul demek


비싸다고 하다

Pissadago hada

Pahalı demek


Evet biraz uzun ve karışık. Konuyu birkaç kere okumanızda fayda var.

아버지딸에게 키가 크다고 해요.

Abocinın darege kiga kıdago heyo.

Baba, kızına boyunun uzun olduğunu söylüyor.


Böylece bu dersi bitirdik. Bu konu hakkında bir ders daha yapacağız ve bitireceğiz. Şimdi günlük deyişe geçelim. En sık kullandığımız kelimelerden birisi. Bir gün berberde benim traşım benden önceki adamın işi uzayınca 15 dakika daha beklememi rica ettiler. Ben de berbere kwençanayo demiştim 🙂

GÜNLÜK DEYİŞ


괜찮아요

Kwençanayo

Sorun yok, tamam.

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Tüm Eğitimler

Yorumlar