Korecede 기 ve 는 것 ile isim oluşturma

Bu dersimizde Korecede fiilden isim türetmeyi öğreneceğiz. Korecede bir fiilden isim oluşturmak için 기 (gi) veya 는 것 (nın got) kullanılır.

Bu dersimizde Korecede fiilden isim türetmeyi öğreneceğiz. Korecede bir fiilden isim oluşturmak için 기 (gi) veya 는 것 (nın got) kullanılır. Bir fiil üzerinden örnek vereyim ki konu anlaşılır olsun. Gitmek fiilini isim haline getirirsem gidiş veya gitme anlamına gelecektir.  Mesela okula gitmem zor, okula gidiş zor gibi. Şimdi kuralları görüp ayrıntıya inelim.

Korece kelime kartı 44

 

기 ile isim oluşturma


Fiilden 다 (da) mastar ekini atıp 기 (gi) getireceğiz.

/ 가

Kada / Kagi

Gitmek / Gitme


/ 오

Oda / Ogi

Gelmek / Gelme


/ 먹

Mogda / Moggi

Yemek  / Yeme


Bazen Türkçede aşağıdakiler gibi cümleler kurarız.

Benim hobim kitap okumaktır.
Korece öğrenmek, kolaydır.

Yukarıdaki ilk cümlede dikkat ettiyseniz okumak fiiline oluş bildiren dır, dir eki geldi. Oradaki okumak kelimesi okuma, okuma durumu anlamındadır ve bir isim gibi kullanılmıştır. Ben Türkçeye okumak olarak çevirdim.

İkinci cümlede ise öğrenmek kelimesi öğrenme, öğrenme durumu anlamında kullanılmıştır. Fakat ben Türkçeye çevirirken öğrenmek olarak çevirdim.

2 örnek cümle yapalım.

제 취미책을 읽기입니다.

Ce çwiminın çegıl ilggiimnida.

Benim hobim, kitap okumaktır.


요코 씨파스타를 먹기를 좋아해요.

Yoko şinın pasıtarıl moggirıl coaheyo.

Yoko, makarna yemeyi sever.


한국말을 배우기 쉽습니다.

Hangugmarıl peugi şwibsımnida.

Korece öğrenmek kolaydır.


어제부터 운동을 하기 시작했습니다.

Ocebuto undonıl hagi şicakessımnida.

Dünden itibaren spor yapmaya başladım.


는 것 ile isim oluşturma


Fiilden 다 (da) mastar ekini atıp 는 것 (nın got) getireceğiz.

/ 가는 것

Kada / Kanın got

Gitmek / Gitme


/ 오는 것

Oda / Onın got

Gelmek / Gelme


/ 먹는 것

Mogda / Mognın got

Yemek  / Yeme


기 (gi) ile yazdığımız cümleleri bu yöntemle de yazabiliriz. Günlük yaşamda 기 (gi) yapısı daha yaygın kullanılır. Korecede bir şeyden hoşlanmak ve hoşlanmamak yapısını da bu yapı ile kullanabiliriz.

만화를 읽는 것을 좋아합니까?

Manhwarıl ignın gosıl coahamnigga?

Çizgi roman okumayı seviyor musun?


비빔밥 좋아합니다. 그렇지만 불고기 싫어합니다.

Conın pibimbabıl coahamnida. Kıroçiman pulgogirıl şirohamnida.

Ben, pibimbab severim. Ama pulgogi sevmem.


Bu dersimizi de bitirmiş olduk. Korece günlük deyişle noktayı koyalım. Mesela kalabalık bir yerden geçerken kendinize yol açmak için kullanabilirsiniz. Pardon, 1 dakika, 1 saniye vs..

GÜNLÜK DEYİŞ


잠시만요

Camşimanyo

Pardon, 1 dakika

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Tüm Eğitimler

Yorumlar