Korece zarflar ve 게 ile zarf oluşturma

Korece zarflar konusunda Korecedeki zarfları ve sıfattan zarf oluşturmayı öğreneceksiniz.

Korecede sıfatları zarfa dönüştürmek mümkündür. Bu dersimizde bunun nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Bunun yanında tek başına zarf olan kelimeler de vardır. Bunlara da değineceğiz. Korece sıfatlar zarfa dönüşürken ek alırlar. Türkçede ise ek almadan da kullanabiliyoruz. Bu yüzden aşağıdaki açıklamayı mutlaka okumalısınız. Aksi halde kafanız karışır.

Zarf nedir?


Zarf nedir? sorusu ile başlayalım. Zarfları genelde sıfat ve fiilleri nitelemek için kullansak da tek başına kullanılan zarflar da mevcuttur. Mesela bugün, yarın, aniden gibi kelimeler de zarftır. Genellikle bir fiilin nasıl yapıldığına cevap olarak zarfları kullanırız.

1. Adam hızlı geldi.
2. Hızlı adam geldi.

Yukarıdaki her iki cümlede de hızlı sözcüğü kullanılmıştır. 1. cümlede gelme eyleminin hızlı yapıldığı, 2. cümlede ise gelen adamın hızlı olduğu söylenmektedir. Dikkat ederseniz bir anlam farklılığı var.

Birinci cümlede biz yapılan eylemle ilgili bir şey söyledik. İkinci cümlede ise adamın hızlı olmasına vurgu yaptık. Sıfat bildiğiniz gibi bir ismin önüne gelip o ismi nitelerdi. Adam sözcüğü bir isim olduğu için adamdan önceki hızlı sözcüğü bir sıfattır.

Zarf ise fiilin önüne gelen, fiile etki eden kelimedir. Tabii ki her zaman fiilin önüne gelmez. İsmin önüne geldiği de olur ama isme bir özellik eklemez. Asla alkol içmem gibi. Buradaki asla sözcüğü zarftır.

Birinci cümledeki hızlı sözcüğü gelmek fiilini niteleyen bir zarftır. Ama biz her iki durumda da hızlı sözcüğünü kullandık. Fakat Korecede sıfat olarak kullanılan hızlı ile zarf olarak kullanılan hızlı sözcüğü farklıdır.

Hızlıca geldi (hızlıca – zarf, hızlıca: hızlı bir biçimde demek)
Hızlı adam geldi (hızlı – sıfat)

Sanırım şimdi tam olarak anlaşılmıştır. Biz Türkçede genel olarak zarfın sonundaki ce, ca ekini pek kullanmayız. O yüzden bu 2 cümlede sadece hızlı dedik. Korecede ise sıfatı zarfa dönüştürdüğümüzde yazılışı ve okunuşu farklı olduğundan gördüğünüz anda zarf olduğunu anlarsınız. Eğer biz de Türkçede her zaman ce, ca ile kullansaydık biz de anlardık.

1. Adam hızlıca geldi.
2. Hızlı adam geldi.

Yukarıdaki cümlelere baktığımızda hangisinin sıfat ve hangisinin zarf olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Çünkü zarf olan ca ekini almıştır.

Sanırım zarfın ne olduğunu anlamış olduk.

Korece zarflar


Tek başına kullanılan zarflara örnek olması için birkaç adet zarfı aşağıda vereceğim. Bu aşamaya kadar zaten bir sürü zarf gördünüz. Mesela geçen derslerde gördüğünüz 더, 가장, 같이 gibi bir sürü kelime zarftır. Bu derste de yeni zarflar görelim.

Korece kelime kartı 43

 

Hep mogda fiilini kullanacağım ki zarfın cümleye kattığı anlamı da görün.

아직 밥을 먹어요.

Acig pabıl mogoyo. 

Hala yemek yiyorum.


아직 밥을 안 먹었어요.

Acig pabıl an mogossoyo.

Henüz yemek yemedim.


먹을 거예요.

Ta mogıl koyeyo.

Hepsini yiyeceğim. 


일찍 먹을 거예요.

İlcig mogıl koyeyo.

Erkenden yiyeceğim.


아까 먹었어요.

Agga mogossoyo.

Biraz önce yedim.


이따가 먹을 거예요.

İddaga mogıl koyeyo.

Biraz sonra yiyeceğim.


갑자기 먹었어요.

Kabcagi mogossoyo.

Aniden yedim.


Buraya kadar tek başına zarf olan bazı kelimelerin kullanımını gördük. Şimdi sıfattan zarf oluşturmayı görelim.

게 ile zarf oluşturma


Korecede sıfattan zarf oluşturmak için 게 (ge) kullanacağız. 다 (da) mastar ekini atıp yerine 게 (ge) getireceğiz. Ben ce, ca ekini çevirilerde parantez içinde yazacağım.

크게

Kıge

Büyük(çe)


쉽게

Şwibge

Kolay(ca)


간단하게

Kandanhage

Basit(çe)


Bazı sıfatların zarf halleri farklıdır. Ben en sık kullanılan 3 tanesini vereceğim. Kalanını da zamanla öğrenirsiniz.

많이

Mani

Çok(ça)


빨리

Balli

Hızlı(ca)


천천히

Çonçonhi

Yavaş(ça)


Şimdi örnek cümlelerle dersi bitirelim.

교수 쉽게 설명했어요. 

Kyosuga şwibge solmyonghessoyo.

Profesör, kolay(ca) açıkladı.


책을 빨리 읽었어요.

Çegıl balli ilgossoyo.

Kitabı hızlı(ca) okudum.


GÜNLÜK DEYİŞ


그때 만나요

Kıdde mannayo

O zaman görüşürüz

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Tüm Eğitimler

Yorumlar