Korece “yapmaktayım, yapıyordum” demek

Bu dersimizde şuan yapmakta olduğumuz ve geçmişte yapmakta olduğumuz bir şeyi ifade etmeyi öğreneceğiz.

Korece zamanları öğrenmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde şuan yapmakta olduğumuz ve geçmişte yapmakta olduğumuz bir şeyi ifade etmeyi öğreneceğiz. Önceki derslerimizde şimdiki zaman fiil çekimini görmüştük. Örneğin yapmak fiilini yapıyorum şekline getirmiştik. Yapmak fiilini yapmaktayım şeklinde de ifade edebilirsiniz. Bu da şimdiki zaman yapısıdır ve yapıyorum ile aynı anlamı vermektedir. Önce bu yapıyı görelim.

Korece -maktayım fiil çekimi – 고 있다


Son derece basit bir yapıdır. Fiilin sonundaki 다 mastar ekini atıp yerine 고 있다 getireceğiz. Tabi bu mastar formudur. Samimi konuşma dilinde 고 있어요, resmi konuşma dilinde ise 고 있습니다 getirebilirsiniz. Ben 3 yöntemi de aşağıda farklı fiillerde yazdım.

사다

Sada

Satın almak

사고 있다

Sago itda

Satın almaktayım


오다

Oda

Gelmek

오고 있어요

Ogo issoyo

Gelmekteyim


울다

Ulda

Ağlamak

울고 있습니다

Ulgo issımnida

Ağlamaktayım


Bu yapının olumsuz halinde 2 tane yöntem var. Birincisi 고 있다 yerine 고 있지 않다 getirmek yeterlidir.  Bunu da samimi dilde 고 있지 않아요 ve resmi dilde 고 있지 않습니다 şeklinde değiştiririz. Örneğin;

사고 있다 (olumlu)

사고 있지 않다 (olumsuz mastar)

사고 있지 않아요 (olumsuz samimi)

사고 있지 않습니다 (olumsuz resmi)

İkinci yöntemde ise 안 olumsuzluk ekini fiilden önce getireceksiniz. Örneğin;

사고 있다 (olumlu)

안 사고 있다 (olumsuz mastar)

안 사고 있어요 (olumsuz samimi)

안 사고 있습니다 (olumsuz resmi)

Şimdi bir kaç örnek cümle yapalım.

남자기타를 조율하고 있다.

Namcaga kitarıl coyurhago itda.

Adam, gitarı akort ediyor.


박물관 옆에서 할아버지를 기다리고 있습니다.

Pagmulgwan yopeso harabocirıl kidarigo issımnida.

Müzenin yanında dedemi beklemekteyim.


싱크대에서 숟가락과 젓가락을 씻고 있다.

Şingkıdeeso sotgaraggwa cotgaragıl şitgo itda.

Eviyede kaşık ve yemek çubuğunu yıkamaktayım.


Bu yapı genellikle ne giydiğimizi söylerken kullanılır.

요코 씨오늘 검은색 구두신고 있습니다.

Yoko şinın onıl komınseg kudurıl şingo issımnida.

Yoko hanım, bugün siyah ayakkabı giyiyor.


korece kelime kartı 27a

Korece -yordum fiil çekimi – 고 있었다


Yapmaktayım yapısının geçmiş zaman hali yapıyordum oluyor. Bunu yapabilmek için de 있다 fiilini olumsuz yapmak yeterlidir. Fiilin mastar eki olan 다 ekini kaldırıp yerine 고 있었다 getireceğiz. Samimi konuşma dilinde ise 고 있었어요, resmi konuşma dilinde ise 고 있었습니다 getireceğiz.

사다

Sada

Satın almak

사고 있었다

Sago issotda

Satın alıyordum


오다

Oda

Gelmek

오고 있었어요

Ogo issossoyo

Geliyordum


울다

Ulda

Ağlamak

울고 있었습니다

Ulgo issossımnida

Ağlıyordum


Bu yapının olumsuz halinde de tane yöntem var. Birincisi 고 있었다 yerine 있지 않았다 getirmek yeterlidir.  Bunu da samimi dilde 고 있지 않았어요 ve resmi dilde 고 있지 않았습니다 şeklinde değiştiririz. Örneğin;

사고 있다 (olumlu)

사고 있지 않았다 (olumsuz mastar)

사고 있지 않았어요 (olumsuz samimi)

사고 있지 않았습니다 (olumsuz resmi)

İkinci yöntemde ise 안 olumsuzluk ekini fiilden önce getireceksiniz. Örneğin;

사고 있다 (olumlu)

안 사고 있었다 (olumsuz mastar)

안 사고 있었어요 (olumsuz samimi)

안 사고 있었습니다 (olumsuz resmi)

Şimdi bir kaç örnek cümle yapalım.

Örnek cümleler yaparak dersimizi bitirelim.

강한 태풍우리 쪽으로 다가오고 있었어요.

Kanghan tepuni uri cogıro tagaogo issossoyo.

Güçlü bir tayfun, bizim tarafa yaklaşıyordu.


매일 넥타이매고 있었어요.

Hyonın meil negtairıl mego issossoyo.

Abim, her gün kravat takıyordu.


고양이 두 마리키우고 있어요.

Koyani tu marirıl kiugo issossoyo.

İki tane kedi besliyordum.


칠판을 지우고 있었다.

Nanın çilpanıl ciugo issotda.

Ben, tahtayı siliyordum.


Gördüğünüz gibi son derece basit bir yöntemle yaptık. Bakın bu yapının zaman dilimleri şu şekildedir:

Yapıyordum (geçmiş zaman)

Yapmaktayım (şimdiki zaman)

Yapıyor olacağım (gelecek zaman)

İlk 2 tanesini bugün öğrendiniz. Gelecek zamanlı yapıyı öğrenebilmeniz için önce gelecek zaman fiil çekimini bilmelisiniz. Bu sebeple sonraki dersimizde gelecek zamanı göreceğiz. Günlük deyişimizde ise en basit yolla seni seviyorum demeyi öğreneceksiniz. Seviyorsan git konuş bence 🙂

GÜNLÜK DEYİŞ


사랑해

Saranghe

Seni seviyorum

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar