Korece sıfatlar 1 ve sıfatların resmi formu

Bu dersimizde Korece sıfatlara giriş yapıp Korecede sıfatların resmi form çekimini öğreneceksiniz.

İsmi niteleyen sözcüklere sıfat diyoruz. Mesela kırmızı araba, hızlı uçak, yavaş adam, zor soru ifadelerindeki kırmızı, hızlı, yavaş ve zor kelimeleri birer sıfattır. Bu dersimizde Korece sıfatları ayrıntılı bir şekilde göreceğiz.

Hatırlarsanız size daha önce Korecede sıfat ve fiillerin 다 (da) mastar eki ile bittiğini söylemiştim. Hatta tüm sıfat ve fiillerin çekimleri de aynı şekilde yapılır demiştim. Bu sebeple bir kelimenin yazılışından sıfat mı fiil mi olduğunu anlayamayız. Kelimeleri öğrenirken sıfat mı fiil mi olduğunu da öğrenirseniz zorluk yaşamazsınız.

Daha önce renkleri anlatırken kırmızı olmak sıfatı üzerinden bir anlatımda bulunmuş ve cümle sonunda sıfatı mastar haliyle kullanabileceğimizi dile getirmiştim. Oradaki örnek cümlemizi buraya yazarak hatırlayalım.

빨갛다.

Ce çegın balgata.

Benim kitabım, kırmızıdır.


Gördüğünüz gibi bir cümlenin sonunda tıpkı fiillerde olduğu gibi mastar haliyle, yani hiç bir çekime uğratmadan kullanabilirim. Öyleyse aşağıdaki kelime kartında yer alan kelimelerle basit cümleler kuralım.

korece kelime kartı 40

 

사전 싸다.

İ saconi sada.

Bu sözlük, ucuzdur.


잡지비싸다.

cabciga pissada.

O dergi, pahalıdır.


Gördüğünüz gibi sıfatları doğrudan cümle sonunda kullanabiliyorum. Bu mastar hallerini olumsuz yapmak istersem tıpkı fiillerdeki gibi önlerine 안 (an) getirebilirim. Veya sıfatın köküne 지 않다 (ci anta) ekleyebilirim.

오늘 안 바쁘다.

Onıl an pabbıda.

Bugün meşgul değilim.


오늘 바쁘지 않다.

Onıl pabbıci anta.

Bugün meşgul değilim.


Tabii ki de biz günlük hayatta bu şekilde kullanmayacağız. Fiilleri nasıl ki samimi ve resmi formda çekimliyorsak, aynı şeyi sıfatlarda da yapacağız. Sıfatların samimi ve resmi çekimleri fiiller ile aynı şekilde yapılır.

Korece sıfatların resmi formu


Kural 1: Sıfattan 다 mastar ekini kaldırdığımızda kalan kısma sıfatın kökü denir. Sıfatın kökü sesli harf ile bitiyorsa -ㅂ니다 (mnida) getireceğiz.

예쁘다

Yebbıda

Hoş olmak


예쁩니다

Yebbımnida

Hoştur

크다

Kıda

Büyük olmak


큽니다

Kımnida

Büyüktür

 

Kural 2: Sıfatın kökü sessiz harf ile bitiyorsa -습니다 (sımnida) getireceğiz.

작다

Cagda

Küçük olmak


작습니다

Cagsımnida

Küçüktür

많다

Manta

Çok olmak


많습니다

Mansımnida

Çoktur

Bu kurallara uymayan düzensiz sıfatlar da mevcuttur. Mesela uzun olmak anlamına gelen 길다 (kilda) sıfatının resmi hali 깁니다 (kimnida)’dır. Bu düzensizlere daha sonra değineceğiz.

Korecede sıfatlar samimi, resmi veya mastar halleri ile bir ismi nitelemek için bir ismin önünde kullanılamazlar. Örneğin ben küçük çanta demek istersem aşağıdaki yapıları kullanamam.

Cagda kabang

Cagsımnida kabang

Hepsi hatalıdır. Bir sıfatı ismin önünde kullanmanın yöntemi farklıdır. Sonraki ders göreceğiz. Şimdi örnek cümleler yapıp bu dersi bitirelim.

이 옷예쁘지 않습니다.

İ oşi yebbıci ansımnida.

Bu kıyafet, güzel değil.


이 식당음식비쌉니까?

İ şigdanın ımşigi pissamnigga?

Bu restoranda yemekler pahalı mı?


Dikkat ettiyseniz sıfatların resmi formu fiillerle aynı şekilde yapılıyor. Aslında böyle madde madde verip açıklamaya gerek bile yok. Ben gene de örnek olması için resmi formu madde madde açıkladım ve örnekler verdim.

Şimdi günlük deyişimizle bu dersi bitirelim. Sonraki ders sıfatlara devam edeceğiz.

GÜNLÜK DEYİŞ


보고싶다

Pogoşibda

Seni özledim

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar