Korece sayılar 2 Korece kökenli sayılar ile bir şeyin sayısını söyleme

Bu dersimizde Korece kökenli sayıları ve bir şeyin sayısının söylemeyi öğreneceksiniz.

 

Geçen dersimizde Çince kökenli sayıların kullanımına değinmiştik. Bu dersimizde Korece kökenli sayıların okunuşuna ve nerelerde kullanıldığına değineceğiz. Genelde şu şekilde bir soru geliyor. Neden iki farklı sayı söyleme yöntemi var? Çünkü öyle. Dilin yapısı böyle. Önce Korece kökenli sayıları, sonra sayaçları ve daha sonra da örnek cümleleri göreceğiz.

Korece kökenli sayılar


Bu sayıları genelde yaşımızı, saatleri ve bir şeyin sayısını söylerken kullanırız. Mesela 2 elma, 3 öğrenci, 4 kedi gibi bir şey derken kullanırız. Bu tür şeyleri Çince kökenli sayılarla söylemeyiz. Şimdi ilk 10 sayıyı görelim.

하나

Hana

1


Tul

2


Set

3


Net

4


다섯

Tasot

5


여섯

Yosot

6


일곱

İlgob

7


여덟

Yodol

8


아홉

Ahob

9


Yol

10


Şimdi de iki basamaklı sayıları görelim. Maalesef bunlar düzensiz ve ezberlemeniz gerekiyor.

Yol

10


스물

Sımul

20


서른

Sorın

30


마흔

Mahın

40


Şwin

50


예순

Yesun

60


일흔

İrhın

70


여든

Yodın

80


아흔

Ahın

90


Peg

100


Sayıları öğrendiğimize göre bunlarla ilgili bilgi verelim. Dikkat ettiyseniz 100 için gene peg dedik. Korece kökenli sayılar yüze kadar böyle gelir. Yüzden sonra Çince kökenli sayılar kullanılır. Geçen derste görmüştük. Tekrar hatırlayalım.

Çon

1000


Man

10.000


십만

Şimman

100.000


백만

Pengman

1.000.000


Gelelim bu sayıların kullanım alanlarına. Burada önemli bir noktaya değinmem gerekiyor. Korece kökenli sayıları kullanarak bir şeyin sayısını söyleyecekseniz ilk 4 sayının okunuşunda değişiklik olur. Bunları aşağıda görelim. Mesela 1 var diyecekseniz hana, 1 tane var diyecekseniz han demelisiniz.

Sayıları anladıysak bunların kullanım alanlarına değinelim ve konuyu pekiştirmiş olalım.

Korece kökenli sayıların kullanıldığı yerler


Bu dersimizde tane anlamındaki kullanımına değineceğim. Sonraki derste ise yaş ve saati söylemeye değineceğim. Korecede bir şeyin sayısını söyleyecekseniz yukarıda vermiş olduğum sayıları kullanmalısınız. Fakat Korecede tane anlamına gelen çok sayıda kelime bulunur. Sayacağınız nesneye göre bir sayaç getirmelisiniz. Bu sayaçlar Türkçede de mevcuttur. Örnek vermek gerekirse;

2 porsiyon pilav,

3 kişi,

2 tane elma,

4 cilt kitap

yapılarındaki porsiyon, kişi, tane ve cilt kelimeleri birer sayaç görevindedir. Yemek miktarını sayarken 2 tane pilav demeyiz değil mi? Veya kitapları sayarken 4 porsiyon kitap demeyiz. Hepsinin kullanım yerleri bellidir. Fakat biz Türkçede yaygın olarak tane kelimesini kullanırız. Mesela 4 tane kitap diyebiliriz. Veya hiç sayaç söylemeden 4 kitap diyebiliriz. İşte Türkçedeki bu sayaç mantığı Korecede de mevcut ve bu kelimeleri ezberlemeniz gerekiyor. Korecede yaygın olarak 25’den fazla sayaç kullanılır. Bir kısmına aşağıda değinelim.

명 – Myong – İnsan


Myon kelimesini insanları sayarken kullanırız. Örneğin 2 öğrenci, 3 öğretmen, 4 kişi, 14 Japon, 21 turist, 1 başbakan gibi insanları sayarken sayıyı söyledikten sonra myon demeniz yeterlidir. Bunun dışında insanları sayarken daha nazik olmak isterseniz 분 – Bun diyebilirsiniz. Aşağıda bir kaç örnekle görelim.

두 명 학생

Tu myong hagseng

2 öğrenci


열네 명 일본 사람

Yolle myong ilbon saram

14 Japon


세 분

Se bun

3 kişi


열네 sayısının okunuşu yolle’dir. Çünkü ㄹ+ㄴ çift L olarak okunur.

마리 – Mari – Hayvan


Mari kelimesini hayvanları sayarken kullanırız. 5 kedi, 1 köpek, 7 kuş, 2 balık gibi.

다섯 마리 고양이

Tasot mari koyani

5 tane kedi


한 마리 개

Han mari ke

1 tane köpek


일곱 마리 새

İlgob mari se

7 tane kuş


Genelde biz ilk önce sayıyı daha sonra nesneyi söyledik. Bunu dilerseniz tersten de yapabilirsiniz. Mesela yukarıdaki son örneği yazalım:

일곱 마리 새 – 7 tane kuş

새 일곱 마리 – Kuş 7 tane

Yukarıdaki gibi önce sayacağınız şeyi daha sonra sayısını söylemeniz de mümkündür.

korece kelime kartı 18a

 

Sayaçların kullanım mantığını anladığınızı düşünüyorum. Bu yüzden diğer sayaçlar için tek tek örnek vermeyeceğim. Aşağıda toplu bir liste halinde sayaçları vereceğim. Bir sayıdan sonra getirmeniz yeterlidir.

권 – Kvon – Cilt


Kitap, defter gibi şeyleri sayarken kullanılır.

개 – Ke – Nesne


En yaygın sayaçtır. Canlılar hariç hemen hemen herşeyi sayarken kullanırız. Makas, meyve, sabun vs..

병 – Pyong – Şişe


Şişeleri sayarken kullanılır. 1 şişe şampanya gibi.

켤레 – Kyolle – Çift


Çift olan şeyleri sayarken kullanılır. 1 çift çorap, 2 çift ayakkabı gibi.

장 – Cang – Kağıt


Kart, kağıt gibi şeyleri sayarken kullanılır.

대 – Te – Makine


Araba, bisiklet, telefon gibi makinelerde kullanılır. 2 araba, 3 telefon gibi.

송이 – Soni – Demet


Çiçekleri sayarken kullanılır. 1 demet çiçek gibi.

Kaç tane? Soru sorma yapısı


Sayaç sayısı fazla olunca, soru sorma yapısı da fazla olacaktır. Sayısını soracağız şeye göre sayaç kullanmanız gerekir. Çok basittir merak etmeyin. Kaç demek için 몇 – Myot diyeceğiz. Ardından da sayaç gelecek.

Örnekler:

가족 입니까?

Kacog i myon myonimnigga?

Aileniz, kaç kişi?


Yukarıda myot kelimesi myon diye okundu. Zira ㅊ+ㅁ arka arkaya geldi. Okunuş kurallarını bilmekte fayda var. Soruyu cevaplayalım.

우리 가족 입니다.

Uri kacogın yol myonimnida.

Ailemiz, 10 kişidir.


Aşağıdaki cümlede fiil kısmına takılmayın. Daha sonra öğreneceksiniz. Şuan sadece sayaçların kullanımını öğrenin.

펜 두 개 샀어요.

Nanın pen tu ge sassoyo.

Ben, 2 tane kalem satın aldım.


Aşağıdaki cümledeki 를 봤어요 kısmına takılmayın. 1 kaç ders sonra öğreneceksiniz.

는 새 두 마리봤어요.

Conın se tu marirıl pwassoyo.

Ben, 2 tane kuş gördüm.


Böylece dersimiz bitti. Bir sonraki dersimizde saatleri, yaşımızı ve ayları söylemeyi öğreneceğiz. 20. derste ise şimdiki ve geniş zaman konusunu öğreneceğiz. Şimdi gelelim günlük deyişimize. Korecede bilmek fiilinin samimi yapıdaki çekimini aşağıda görüyorsunuz. Biliyorum anlamına geliyor. Genelde aşağıdaki gibi kullanırız.

네, 알아요.

Ne, arayo.

Evet, biliyorum.

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar