Korece sayılar 1 Çince kökenli sayılar ile sayı sayma

Korece sayılar 1 Çince kökenli sayılar ile sayı sayma bir sayının sayının okunuşu ve kullanım alanlarını öğreneceksiniz

 

Bu dersimizde Korecede bir sayının nasıl okunacağını öğreneceğiz. Korecede 2 farklı sayı söyleme yöntemi vardır. Bunlar Korece ve Çince kökenli sayılar olarak ayrılırlar. Kullanım alanları da farklıdır. Örnek vermek gerekirse Korece kökenli sayıları saatlerde kullanabilirken, Çince kökenli sayıları dakikalarda kullanabiliriz. Biz bu dersimizde Çince kökenli sayıları göreceğiz. Bu sayılara Sino sayıları da denir.

korece kelime kartı 17a

 

Çince kökenli sayılar


Çince kökenli sayıları genelde bir sayıyı okurken kullanırız. Bu yüzden bu dersimizde ilk olarak bir sayının okunuşunu öğrenmemiz gerekiyor. İlk 10 rakamı aşağıda görelim. Sıfır için yong veya kong diyebilirsiniz.

영/공

Yong / Kong

0


İl

1


İ

2


Sam

3


Sa

4


O

5


Yug

6


Çil

7


Pal

8


Ku

9


Bu rakamları kullanarak 2 basamaklı sayıları elde edebiliriz. 10 demek için 십 diyeceğiz. Ardından da rakamı söyleyerek bir sayıyı belirtmiş olacağız. Biz bunu Türkçede de böyle yapıyoruz. Örneğin 15 demek için önce 10 sonra 5 diyoruz. Aynı mantıkla ben Korece 15 demek istersem önce 십 sonra 오 demeliyim. Yani 십오 – Şibo diyerek 15 demiş olurum. Aşağıda 20’ye kadar olan sayıları görelim. Aşağıda 16 sayısına dikkat etmek gerekir. Dikkat ederseniz şibyug demek yerine şimyug dedik. Korecede Çince kökenli sayıları okurken 16, 26, 36, 46… 96 gibi 6 ile biten sayıları okurken şib yerine şim deriz.

Şib

10


십일

Şibil

11


십이

Şibi

12


십삼

Şibsam

13


십사

Şibsa

14


십오

Şibo

15


십육

Şimyug

16


십칠

Şibçil

17


십팔

Şibpal

18


십구

Şibgu

19


20 ve sonraki sayıları söylerken Koreliler düz bir mantıkla 2 tane 10 diyerek 20, 3 tane 10 diyerek 30… 9 tane 10 diyerek 90 demektedirler. Örneğin 20 demek isterseniz önce 2 sonra 10 diyeceksiniz. Çok basittir. Aşağıdan görelim.

이십

İşib

20


삼십

Samşib

30


사십

Saşib

40


오십

Oşib

50


육십

Yugşib

60


칠십

Çilşib

70


팔십

Palşib

80


구십

Kuşib

90


Şuana kadar öğrendiklerimiz ile örnek bir kaç sayı yazalım.

구십

Kuşib sa

94


삼십 

Samşib i

32


칠십 

Çilşib il

71


Gelelim 3 basamaklı sayılara. Korecede 100 demek için 백 – Peg deriz. Bizdeki mantıkla aynıdır. Mesela biz 200 derken önce 2 sonra 100 deriz. Onlar da önce rakam sonra 100 derler. Örneğin 700 demek için önce 7 sonra 100 diyeceksiniz. ㅂ – B harfi kelimenin başında ve altında iken P olarak okunur. Aşağıdaki örneklerde B olarak okunmalıdır.

이백

İbeg

200


삼백

Sambeg

300


사백

Sabeg

400


오백

Obeg

500


육백

Yugbeg

600


칠백

Çilbeg

700


팔백

Palbeg

800


구백

Kubeg

900


3 basamaklı sayıların okunuşunda da mantık aynıdır. Aşağıda bir kaç örnek yapalım.

칠백육십

Çilbegyugşibsam

763


구백삼십

Kubegsamşibo

935


칠십

Pegçilşibil

171


Gelelim büyük sayılara. Bunları toplu halde vereceğim. Pegman sayısı pengman olarak okunur. Şibman yerine de şimman deriz.

Çon

1000


Man

10.000


십만

Şimman

100.000


백만

Pengman

1.000.000


Gelelim büyük sayıların okunuşuna. Korecede 5 basamaklı sayıları okurken bizimkinden farklı bir yol izleriz. Biz 10000 derken önce on sonra bin deriz. Fakat Korecede bu sayı için şibçon demiyorlar. Bunun yerine direkt man diyorlar. Bu sebeple bu sayının okunuşuna dikkat edilmelidir. Bunu bir örnek sayı ile gösterelim.

14359 sayısını okurken soldan sağa doğru hareket edeceğiz. Önce bu sayıyı basamaklara bölelim ki daha anlaşılır olsun.

10000 – 만

4000 – 사천

300 – 삼백

50 – 오십

9 – 구

Yukarıdaki gibi okuyacağız.

14359

만 사천 삼백 오십 

Man saçon sambeg oşib gu


Kolay geldi değil mi? Gelelim 6 basamaklı sayıya. İş burada karışıyor biraz 🙂 Kolaylık olsun diye yukarıdaki sayının başına 3 ekleyerek 6 basamaklı sayı yazalım ve okunuşun nasıl değiştiğini görelim.

314359 sayısını biz Türkçede okurken sağdan 3 basamak koyup okuruz. Fakat Korecede 4 basamak koyarız.

Türkçe: 314.359

Korece: 31.4359

Bu sebeple sayıyı okurken 31만 deyip kalan kısmı normal okumalıyız. Öyleyse sayı şöyle okunacak:

31.0000

4359

314359

삼십일만 사천 삼백 오십 구

Samşibil man saçon sambeg oşib gu


Sayıların okunuşunu öğrendiğimizi düşünüyorum. Kendi kendinize sayılar yazmayı deneyerek pratik yapabilirsiniz. Örneğin şu sayıları yazmayı deneyin:

5389, 15781, 985641, 326581, 132

Peki bu sayıları nerede kullanacağız?

Çince kökenli sayıların kullanıldığı yerler


Telefon numarası, otobüs numarası, boyunuz, kapı numarası, kat sayısı, fiyat, adres numaraları, tarih, dakikalar ve saniyeleri söylerken kullanacağız. Diğer durumlarda ise bir sonraki derste göreceğimiz Korece kökenli sayıları kullanacağız.

Bir kaç örnek yapıp dersi bitirelim:

Telefon numarası: Korecede telefon numarasını söylerken aralarda 에 – E deriz. İsterseniz rakam rakam isterseniz sayı olarak okuyabilirsiniz. Ben rakam rakam yazdım aşağıya.

(010-2358-6943)

공일공 에 이삼오팔 에 육구사삼


Otobüs numarası: Otobüs numarasını söylerken sayıdan sonra 번 – Bon deriz.

Boyunuz: Boyumuzu santimetre cinsinden söyleriz. Bunun için 센티미터 – Sentimito kullanılır.

Kilonuz: Kilomuzu kg cinsinden söyleriz. Bunun için 킬로그램 – Killogırem kullanılır.

Apartman katı: Kaçıncı katta oturduğumuzu söylerken 층 – Çıng kullanırız.

Kapı numarası: Oda veya kapı numarasını söylerken 호 – Ho deriz.

Bina numarası: Bina numarasını söylerken 동 – Tong deriz.

Fiyat: Kore para birimi 원 – Von oluyor. Fakat söylerken on deriz.

Tarih: Bir tarihi okurken yıl için 년 – Nyon, ay için 월 – Vol, gün için 일 – İl deriz.

2018년2월25일

이천십팔년 이월 이십오일

2018 yılı şubat ayı 25. gün


Dakikalar: Dakikalar için 분 – Pun deriz.

Dersimiz bitti. Son derece kapsamlı bir ders oldu. Ücretsiz bir eğitim için fazla mı kaliteli? Size değer 🙂 Sonraki derste görüşmek üzere demeden önce günlük deyişimize bakalım:

Affedersiniz demenin başka bir yolu. Kibar bir yapıdır. Ben Kore’de adres soracağım zaman şillyehamnida deyip insanların dikkatini çekip sonra adresi soruyordum. Restoranda da kullanabilirsiniz ama orada daha çok yogiyo ve cogiyo kullanılır.

GÜNLÜK DEYİŞ


실례합니다

Şillyehamnida

Affedersiniz

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar