Korece samimi form fiil çekimi 어요

Bu dersimizde Korece geniş ve şimdiki zaman yapısını 어요 ile yapacağız.

Geçen derste fiil kökü veya  ile bitiyorsa şartını incelemiştik. Peki ya bitmiyorsa? Fiil kökü ㅏ veya ile bitmiyorsa 어요 getiririz. Bunun da 4 tane kuralı var.

Kural 1: Fiil kökü sessiz harfle bitiyorsa 어요 getiririz.

Mogda

Yemek


어요

Mogoyo

Yer, yiyor


İgda

Okumak


어요

İlgoyo

Okur, okuyor


Cugda

Ölmek


어요

Cugoyo

Ölür, ölüyor


Kural 2: Fiil kökü ㅓ, ㅕ, ㅐ veya ㅔ ile bitiyorsa sadece  getiririz.

Soda

Ayakta durmak


Soyo

Ayakta durur / duruyor


Geda

Kırmak


Geyo

Kırar, kırıyor


켜다

Kyoda

Açmak


켜

Kyoyo

Açar, açıyor


Kural 3: Fiil kökü  ㅜ (u) ile bitiyorsa  ㅜ  ve  birleşip ㅝ (vo) olacağından fiile ㅝ요 ekleriz.

거두

Koduda

Toplamak


거둬요

Kodvoyo

Toplar, topluyor


감추

Kamçuda

Gizlemek


감춰요

Kamçvoyo

Gizler, gizliyor


배우

Peuda

Öğrenmek


배워요

Pevoyo

Öğrenir, öğreniyor


Kural 4: Fiil köküㅣ(i) ile bitiyorsaㅣve ㅓ birleşipㅕ (yo) olur.

마시

Maşida

İçmek


마셔요

Maşyoyo

İçer, içiyor


기다리

Kidarida

Beklemek


기다려요

Kidaryoyo

Bekler, bekliyor


그리

Kırida

Çizmek


그려요

Kıryoyo

Çizer, çiziyor


Korece fiilin 아요 / 어요 samimi form çekimleri bundan ibarettir. Fakat Korecede düzensiz fiiller de mevcuttur. Bunu 쓰다 – Sıda – Yazmak fiili üzerinden inceleyelim. Bu fiil yukarıdaki hiç bir kurala uymaz. Samimi form çekimi ise 써요 olarak yapılır. Korecede 7 farklı düzensiz fiil grubu vardır. Bunlara ileride değineceğiz. Merak etmeyin, en sık kullanılan fiiller arasına düzensiz fiil sayısı az olduğu için ezberlemesi de kolaydır.

korece kelime kartı

 

Şimdi örnek cümleler yapalım.

는 을 안 마셔요.

Nanın surıl an maşyoyo.

Ben, içki içmem.


엄마만파인애플먹어요.

Ommaman painepırıl mogoyo.

Sadece annemananas yer.


가끔 대학교에 다녀요.

Kaggım tehaggyoe tanyoyo.

Bazen üniversiteye gidip geliyorum.


오빠한테 이메일보내요.

Obbahante imeirıl poneyo.

Abime email gönderiyorum.


언니에게 줘요.

Onni ga seege pabıl cvoyo.

Ablam, kuşa yemek veriyor.


에게 선물을 줘요.

Nanın hyonege sonmurıl cvoyo.

Ben, abime hediye veriyorum.


학교에서 까지 달렸어요.

Haggyoeso cibggaci tallyossoyo.

Okuldan eve kadar koştum.


사무실 월요일부터 금요일까지 열어요.

Samuşirın voryoilbuto kımyoilggaci yoroyo.

Ofis, pazartesiden cumaya kadar açık.


전차 뒤에 파란색 차있어요.

Conça tvie paranseg ça ga issoyo.

Tankın arkasında mavi bir araba var.


Dersimiz bitti. Aşağıda sizler için 10 adet fiil verdim. Bunları yukarıdaki kurallara göre çekimleyin:

가르치다 – Karıçida – Öğretmek

외우다 – Veuda – Ezberlemek

없다 – Obda – Yok olmak

맛있다 – Maşitdda – Lezzetli olmak

입다 – İbdda – Giymek

주다 – Cuda – Vermek

바꾸다 – Pagguda – Değiştirmek

그리다 – Kırida – Çizmek

꿈꾸다 – Gumguda – Düşlemek

끝내다 – Gınneda – Bitirmek

Bir sonraki dersimizde Korece geçmiş zaman fiil çekimini göreceğiz. Günlük deyişimizde iyi geceler demeyi öğreneceksiniz.

HEPSİ Not Ekle
SEN
Yorum Yap
 

Tüm Eğitimler

Yorumlar