Korece samimi form fiil çekimi 아요

Korece samimi dilde geniş ve şimdiki zaman fiil çekimini göreceksiniz.

Korecenin en iyi bilinmesi gereken konusundayız. Bu konuyu ne kadar iyi bilirseniz gelecek dersleri de o kadar iyi anlamış olacaksınız. Zira Korecede bir çok yapı fiilin samimi formu ile oluşturulur. Samimi dilde şimdiki zaman ve geniş zaman fiil çekimi aynı şekilde yapılır. Fiil çekimini yaparken gene fiilin en sonundaki da mastar ekini kaldıracağız. Yerine de başka bir ek getireceğiz. Bu eki getirirken de bazı kurallara uyacağız. Ben size en basit sırada kuralları göstereceğim. Samimi formu 2 derste bitireceğiz ki kafa karışıklığı olmasın. Bu ilk derste 3 adet kural göreceğiz.

Korece samimi form fiil çekimi


Fiil köküveya  ile bitiyorsa, fiile 아요 ekleriz. Fakat bunun da kendi içinde bazı kuralları var. Şimdi sırası ile bunları görelim.

Kural 1: Fiil kökü direkt  ile bitiyorsa arka arkaya 2 tane  olmaması için sadece 요 ekleriz. İstisna olarak 하다 (hada – yapmak) fiilinin çekimi 해요 olur.

Kada

Gitmek


요

Kayo

Gider, gidiyor


Cada

Uyumak


요

Cayo

Uyur, uyuyor


하다

Hada

Yapmak


해요

Heyo

Yapar, yapıyor


Kural 2: Fiil kökü  ile bitiyorsa, fiile 아요 getirirken  ve  birleşip ㅘ (wa)‘ya dönüşür. Yani fiile ㅘ요 getiririz.

Oda

Gelmek


와요

Wayo

Gelir, geliyor


Poda

Bakmak


봐요

Pwayo

Bakar, bakıyor


가져오

Kacyooda

Getirmek


가져와요

Kacyowayo

Getirir, getiriyor


Kural 3: Fiil sessiz harfle bitiyor ve sessiz harften önceki son sesli harf  ise, fiil köküne 아요 getiririz.

Tamda

Benzemek


아요

Talmayo

Benzer, benziyor


Anda

Oturmak


아요

Ancayo

Oturur, oturuyor


Salda

Yaşamak


아요

Sarayo

Yaşar, yaşıyor


korece kelime kartı 24a

 

Şimdi bu öğrendiklerimizi örnek cümleler içerisinde kullanalım. Bunun için eğitimin en başından beri resmi formda yazdığımız bazı cümleleri samimi formda yazalım. Böylece eski konuları da tekrar etmiş olacağız.

지금 서울에서 살아요.

Cigım soureso sarayo.

Şimdi Seul‘da yaşıyorum.


날마다 학교에 가요.

Nalmada haggyoe kayo.

Her gün okula giderim.


아기 방에서 자요.

Agiga paneso cayo.

Bebekodada uyuyor.


서울에서 일해요.

Soureso irheyo.

Seul’da çalışıyorum.


서울에서  떠나요.

Soureso donayo.

Seul’dan ayrılıyorum.


지하철 가요.

Cihaçollo cibe kayo.

Metro ile eve gidiyorum.


이 식당에서 웨이터 일해요.

İ şigdaneso weitoro irheyo.

Bu restoranda garson olarak çalışıyorum.


금요일마다  시간쯤 한국어를 공부해요.

Kımyoilmada han şigancım hangugorıl kongbuheyo.

Her cuma 1 saat kadar Korece çalışıyorum.


어머니요리사처럼 요리를 잘해요.

Omoninın yorisaçorom yorirıl carheyo.

Annem, bir aşçı gibi iyi yemek yapar.


Bu dersimizde sadece bu kuralları göreceğiz. Sonraki dersimizde başka kurallar da olacak. Bu derste gördüğünüz kuralları iyi bir şekilde öğrenin. Aşağıda çekimlemeniz için 10 adet fiil verdim. Bunları yukarıdaki kurallara göre çekimleyin. Şunu da unutmayın ki Korecede düzensiz fiiller olup yukarıda vermiş olduğum kurallara uymazlar. Örneğin 까맣다 – Siyah olmak kelimesinin samimim formu 까매요 oluyor. Bu tür düzensiz fiilleri ezberlemelisiniz. Sonraki derslerde düzensiz fiillere değineceğim.

가져가다 – Götürmek

사다 – Satın almak

갈아타다 – Aktarma yapmak

따다 – Koparmak

떠나다 – Ayrılmak

날다 – Uçmak

남다 – Artmak

닫다 – Kapatmak

닦다 – Temizlemek

결혼하다 – Evlenmek

Günlük deyişimizi Görüşmeyeli uzun zaman oldu demeniz gereken bir yerde kullanabilirsiniz 🙂 Sonraki derste görüşmek üzere.

GÜNLÜK DEYİŞ


오랜만이다

Orenmanida

Uzun zaman oldu

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar