Korece şahıs zamirleri ben, sen, o ve 은, 는, 이, 가 edatları

Korece şahıs zamirleri ben, sen, o ve 은, 는, 이, 가 edatları dersinde konulaştırma ve özne edatlarını da göreceğiz.

Videoyu izledikten sonra aşağıdaki dersi de bir kez okuyup en alttaki mp3’ü 10 kere dinleyerek kulak alışkanlığı edininiz.

Korece şahıs zamirleri


Korecede yer alan şahıs zamirlerini görelim. Bunların hepsini ezberlemelisiniz. Bazıları samimi bazıları ise daha kibar söylemlerdir. Yanlarında parantez içinde belirttim.

저 – Co – Ben (Resmi)

나 – Na – Ben (Samimi)

당신 – Tangşin – Sen (Resmi)

너 – No – Sen (Samimi)

그 – Kı – O (Erkekler için)

그녀 – Kınyo – O (Kızlar için)

저희 – Cohıi – Biz (Resmi)

우리 – Uri – Biz (Samimi)

당신들 – Tangşindıl – Siz (Resmi)

– Nohıi – Siz (Samimi)

그들 – Kıdıl – Onlar

그 – Kı erkekler için O demek. Fakat 그들 – Kıdıl hem erkekler hem de kadınlar için onlar anlamına gelir. Parantez içinde samimi ile belirttiklerimi yakın arkadaşlarınızla konuşurken kullanabilirsiniz. Eğer cümleye samimi bir zamirle başlarsanız cümleyi imnida ile bitirmeyin. Zira imnida resmi bir kullanımdır. Onun yerine ieyo / yeyo yapısını kullanın. Yukarıdaki zamirleri şimdi cümle içinde kullanacağız. Fakat bunun için konulaştırma edatlarını görmeliyiz.

Korece konuşurken en sık kullanacağınız edatlardan birisi de cümlenin konusunu belirten edatlardır. Bunlar 은 – ın ve 는 – nın edatlarıdır. Bu edatların da kullanımı bir önceki kelimenin son harfine bağlıdır. Korecedeki edatların büyük bir bölümü her zaman bir önceki kelimenin son harfine göre değişir. Korecenin Türkçeden en büyük farkı da budur 🙂

korece kelime kartı 5a

 

은 ve 는 konulaştırma edatları


Adı üstünde cümlenin konusunu belirtir. Bir cümlede neyden bahsettiğimizi belirtmiş oluruz. Bu edatlarla kullanılan kelime hakkında genel bir şeyden bahsederiz. Size bir soru soracağım. Deniz ne renk? Mavi dediğinizi duyar gibiyim. Denizin mavi olması genel bir bilgidir. Herkes tarafından bilinir. İşte bu şekilde herkes tarafından bilinen bir şey hakkında konuşacağımız zaman konulaştırma edatlarını kullanırız.

이 ve  özne edatları


Diyelim ki bir fabrikanın atıkları denizi kirletti. Denizin üstü yeşil bir renge büründü. Bu durumda bu deniz için mavidir diyemeyiz. Artık o deniz geçici de olsa yeşildir. Bu özel bir durumdur. Bu tür özel durumlar için 이 – i ve 가 – ga edatları kullanılır. Bu edatlara da özne edatları diyoruz. ın, nın, i ve ga edatlarının kullanımını ilk başta şaşırabilirsiniz. Aceleci olmayın. Zamanla hangisinin nerede kullanıldığını anlarsınız. Konulaştırma ve özne edatlarının en büyük farkı birisinin genel diğerinin özel durumlar için kullanılmasıdır.

바다는…

Pada nın…

Deniz…

Yukarıdaki yapıda nın kullandığım için deniz ile ilgili herkes tarafından bilinen genel birşeyden bahsedeceğim demektir.

바다가…

Pada ga…

Deniz…

Yukarıda ise cümleye ga ile başladığıma göre bahsedilen deniz ile ilgili yeni bir bilgi vereceğim. Veya özel bir durumdan bahsedeceğim. Deniz yeşildir, deniz kurudu gibi..

Bu konulaştırma ve özne edatları kelimeye bitişik yazılır. Türkçe karşılıkları yoktur. Ben aşağıdaki örneklerde … 3 nokta şeklinde gösterdim.

 

Kelime sessiz harf ile bitiyorsa 은 – ın  konulaştırma edatını veya 이- İ özne edatını getireceğiz.

당신은/이…

Tangşinın…

Tangşini…

Sen


당신들은/이…

Tangşindırın…

Tangşindıri…

Siz


그들은/이…

Kıdırın…

Kıdıri…

Onlar


한국은/이…

Hangugın…

Hangugi…

Kore


은/이…

Tonın…

Toni…

Para


 

당신들 ve 그들 kelimelerinin son harfi olan ㄹ harfinden önce ve sonra sesli harf geldiği için R olarak okunur. 

 

Kelime sesli harf ile bitiyorsa 는 – nın  veya 가 – ga getireceğiz.

저희는/가…

Cohıinın / ga…

Biz


우리는/가…

Urinın / ga…

Biz


터키는/가…

Tokinın / ga…

Türkiye


Korecede ben ve sen zamirlerinden sonra 가 edatı gelirse, bu kelimeler aşağıdaki şekilde yazılır ve okunur. 저가, 나가, 너가 gibi yapıları yerine sırasıyla 제가, 내가, 네가 kullanılır.

Ce ga…

Ben


Ne ga…

Ben


Ne ga…

Sen


SORU: Aşağıdaki cümlelerde ın, nın, i, ga’nın karşılığı olarak neden virgül kullanılmış?

CEVAP: Bu edatların Türkçede bir karşılığı bulunmamaktadır. Bu edatları virgül ile göstermek daha doğrudur.

Artık cümle kurabiliriz. Geçen 4 derste gösterdiklerimin meyvesini bu derste alacaksınız.

는 학생이에요.

Nonın hagsenieyo.

Sen, öğrencisin.


Yukarıdaki cümlede sen derken samimi olan no kelimesini kullandığım için ieyo ile bitirdim.

파란색이에요.

Çegın paransegieyo.

Kitap, mavidir.


저희 터키 사람입니다.

Cohıinın toki saramimnida.

Biz, Türküz.


그들 학생이 아닙니까?

Kıdırın hagseni animnigga?

Onlar, öğrenci değil mi?


Bu konuyu daha iyi pekiştirmeniz için kelime haznemizi arttırmamız gerekiyor.  Fakat henüz çok fazla kelime öğrenmedik. Bu yüzden bir sonraki dersimizde renkler konusunu işleyerek, bu üniteyi de kapsayan çok sayıda örnek yapacağız. Bu ders 1. bölümün son dersiydi. Umarım bu eğitimden memnunsunuzdur. Memnunsanız ve devam etmesini istiyorsanız bu eğitimi, eğitim sayfasından yorumlamayı unutmayınız. Böylece başka insanlara da eğitim hakkında fikir vermiş olursunuz. Bir de özellikle instagramda eğitimi paylaşmanız bizi çok mutlu eder.

Şimdi gelelim günlük deyişimize. Geçen derste vedalaşma sözcüklerinden bir tanesini görmüştük. Şimdi ise size hoş çakal diyen birisine ne cevap vereceksiniz onu görelim. Eğer samimi bir arkadaşınız ise sadece annyong demeniz de yeterlidir.

GÜNLÜK DEYİŞ


안녕히 가세요

Annyonghi kaseyo

Güle güle

 

İlk 5 dersi iyi öğrendiğinizi düşünüyoruz. Önceki 5 dersimizde temel cümle yapısını bol bol dinlemiştik. Bundan sonraki derslerimizde cümleler kuracağımız için dinleyeceğiniz mp3’lerde değişecektir. Aşağıdaki mp3’te önceki 5 dersdeki temel yapılar bulunmamaktadır. Bundan sonra bu mp3’ün üzerine ekleme yaparak devam edeceğiz. Sadece cümleler içerecektir. Aşağıdaki mp3’ü anlamıyorsanız bu ve bundan önceki dersleri tekrar ediniz.

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar