Korece önünde, arkasında, üstünde, altında, içinde, dışında, yanında, arasında

Bu dersimizde Korece önünde, arkasında, üstünde, altında, içinde, dışında, yanında, arasında demeyi öğreneceğiz

Bu dersimizde Korecede bir şeyin konumunu söylemeyi öğreneceğiz. Bunun için geçmiş dersteki bilgileri de kullanacağız. Öncelikle kelimelerimizi görelim.

Ap

Ön


Twi

Arka


Wi

Üst


아래, 밑

Are, Mit

Alt


An

İç


Pag

Dış


Yop

Yan


사이

Sai

Ara


Yukarıdaki tüm sözcüklerin kullanımı aynıdır. Alt kelimesi için are veya mit kelimelerinden birini kullanabilirsiniz. İkisi de aynı anlama gelir. Ben genelde mit diyorum. Are kelimesinin kullanırken bulunma edatı olan  kullanılmaz. Cümle içinde genelde şu şekilde kullanılırlar.

A 은 / 는 B C에 있다 / 없다.

A, B’nin C’sindedir / değildir.

C yerine yukarıda vermiş olduğum konum sözcüklerinden birisi gelecek. Bu durumda A, B’nin altında / üstünde / yanında…’dır gibi bir anlam oluşacak. 은 / 는 yerine isterseniz 이 / 가 getirebilirsiniz. Tek bir kelime üzerinden görelim:

전차 앞에 – Tankın önünde

전차 뒤에 – Tankın arkasında

전차 위에 – Tankın üstünde

전차 아래 – Tankın altında

전차 밑에 – Tankın altında

전차 안에 – Tankın içinde

전차 밖에 – Tankın dışında

전차 옆에 – Tankın yanında

전차와 군함 사이에 – Tank ve savaş gemisinin arasında

Şimdi örnek cümleler ile inceleyelim. Ama önce yeni kelimeleri aşağıda görelim.

korece kelime kartı

 

Bu derste genelde askeri kelimeler verdim 🙂 Şimdi örnek cümlelere geçelim.

건전지리모콘 안에 있습니다.

Konconcinın rimokon ane issımnida.

Pil, uzaktan kumandanın içindedir.


군인군함 위에 있습니다.

Kuninın kunham wie issımnida.

Askerler, savaş gemisinin üzerindedir.


리모콘탁자 밑에 있습니다.

Rimokonın tagca mite issımnida.

Uzaktan kumanda, masanın altındadır.


Gördüğünüz gibi son derece basit bir kullanımı var. Bu yapıyı aşağıdaki gibi de çok sık kullanıyoruz.

A B에 C 이 / 가 있다 / 없다.

A’nın B’sinde C var / yok.

Bu dersteki kelimeleri kullanarak devam edelim.

전차 옆에 군인이 세 명 있습니다.

Conça yope kunini se myong issımnida.

Tankın yanında 3 asker var.


Yukarıdaki cümleye askerlerin sayısını da ekledim. Daha önce bu konuyu anlatmıştım değil mi? Sayılar konusuna tekrar bakabilirsiniz.

전차 뒤에 파란색 차있습니다.

Conça twie paranseg çaga issımnida.

Tankın arkasında mavi bir araba var.


Sizler de örnekler yaparken renk ve sayılar kullanırsanız daha iyi olur. Böylece geçmiş konuları da hatırlamış olursunuz. Son bir örnek daha yapalım.

전차와 군함 사이에 군인이 있습니다.

Conçawa kunham saie kunini issımnida.

Tank ve savaş gemisinin arasında asker var.


Böylece Korece temellerimizi çok sağlam atmış olduk. Bir sonraki derste samimi form fiil çekimini göreceğiz. Böylece Korece zor kısımlarına geçeceğiz 🙂 Şimdi gelelim günlük deyişe. Birini karşılarken ne deriz? Hoşgeldiniiiiiz 🙂

GÜNLÜK DEYİŞ


환영합니다

Hwanyonghamnida

Hoşgeldiniz

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar