Korece olumsuzluk eki 안 ile “değildir, değil midir?” demek

Korece olumsuzluk eki dersimizde korece olumsuz cümle ve olumsuz soru cümlesini göreceğiz.

Videoyu izledikten sonra aşağıdaki dersi de bir kez okuyup en alttaki mp3’ü 10 kere dinleyerek kulak alışkanlığı edininiz.

Geçen dersimizde;

Çegimnida – Kitaptır.

Çegimnigga? – Kitap mıdır?

Demeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde bu 2 yapıyı olumsuz yapmayı öğreneceğiz. Yani;

Kitap değildir.

Kitap değil midir?

Yapılarını öğreneceğiz.

Korecede olumsuz cümle


Korecede en yaygın kullanılan olumsuz eki 안 – an‘dır.  olumsuzluk eki ile isim, sıfat veya fiil farketmeksizin her cümleyi olumsuz yapabiliriz. olumsuzluk ekini 입니다‘dan önce getirdiğimiz zaman birleşip şu şekilde yazılır: 아닙니다

아닙니다 (Resmi yapı)


A 아닙니다.

A animnida.

A değildir.

Yukarıdaki yapı doğru olsa da pratikte böyle demeyiz. Konuşma dilinde isim ile 아닙니다 arasına 이 – i veya 가 – ga edatı getiririz. Nedir bu i ve ga edatları? Bu edatlar özne edatlarıdır. Korecedeki en önemli edatlardandır ve çeşitli yerlerde kullanılırlar. Ben burada size bu özne edatlarının olumsuz yapıda nasıl kullanıldığını göstereceğim. 5. derste bu edatlara ayrıntılı değineceğim.

Peki ne zaman 이 – i ne zaman 가 – ga diyeceğiz?

Bir kelime sessiz harf ile bitiyorsa 이 아닙니다 ekleyeceğiz.

Bir kelime ünlü veya yarı ünlü harf ile bitiyorsa 가 아닙니다 ekleyeceğiz.

Aşağıdaki kelime kartında yer alan kelimeleri tek tek olumsuz halde söyleyelim.

korece kelime kartı 3a

 

여자아이 kelimesine baktığımızda son harfi 이 olduğu yani sesli harfle bittiği için olumsuz yapacağımız zaman 가 아닙니다 getirmeliyiz. Korecede edatlar isimlere bitişik yazıldığı için edatını bitişik yazmalıyız. Okunuşunda ben ayrı yazdım ki rahat bir şekilde okuyabilin ve daha kolay öğrenin.

여자아이가 아닙니다.

Yocaaiga animnida.

Kız çocuk değildir.


학생 kelimesinin son harf NG harfi olduğu yani sessiz harfle bittiği için ardından 이 아닙니다 ekleyeceğiz. Hagseng kelimesinden sonra 이 – i, yani sesli bir harf geldiği için en sondaki NG harfini sadece N olarak okuyacağız. Alfabeyi öğrenin diye boşuna demiyorum 🙂

학생이 아닙니다.

Hagseni animnida.

Öğrenci değildir.


Diğer kelimeler:

남자아이가 아닙니다.

Namcaaiga animnida.

Erkek çocuk değildir.


남자가 아닙니다.

Namcaga animnida.

Adam değildir.


파란색이 아닙니다.

Paransegi animnida.

Mavi değildir.


Peki olumsuz soru nasıl yapacağız? Gene aynı yöntemi kullanacağız. Sadece soru kalıbı olan imnigga‘yı animnigga olarak değiştireceğiz.

커피가 아닙니까?

Kopiga animnigga?

Kahve değil mi?


가 아닙니까?

Coga animnigga?

Ben değil miyim?


가 아닙니까?

Çaga animnigga?

Araba değil mi?


Gördüğünüz gibi son derece basit. Öyleyse son 2 derste öğrendiklerimizi çeg kelimesi üzerinde özetleyelim:

Çegimnida.

Kitaptır.


Çegimnigga?

Kitap mıdır?


Çegi animnida

Kitap değildir.


Çegi animnigga?

Kitap değil midir?

Bu gösterdiğim yapılar resmi kullanımlar oluyor. Günlük hayatta da konuşurken kullanırız bunları. Haberleri sunan spiker böyle konuşur. Yeni tanıştığınız birisi, patronunuz, doktor veya öğretmen gibi bizden üstte yer alan kişilerle konuşurken kullanıyoruz. Peki samimi olduğum arkadaşlarla böyle resmi konuşmasam olur mu? Olur. Bir sonraki dersimizde tüm gördüklerimizin samimi yapısını göstereceğim. Ben de en çok öyle konuşuyorum 🙂 Samimi form ile resmi formun kibarlık seviyesi aynıdır. Sadece birisi samimi olduğunuz kişilerle diğeri resmi olmanız gerektiğinde kullanılır.

Şimdi gelelim günlük deyişimize. Derslerin en sevdiğim kısmı burası 🙂 Bugünkü deyişimizde macayo kelimesini göreceğiz. Size söylenen bir şeye katılıyorsanız ne, macayo diyebilirsiniz. Bunun dışında soru sorar gibi bir ses tonuyla söylerseniz anladın mı? doğru mu? değil mi? gibi anlamlara gelir. Yani macayo bir onay kelimesidir.

GÜNLÜK DEYİŞ


맞아요

Macayo

Evet, doğru, katılıyorum.

 

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Ekler2

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar