Korece mişli geçmiş zaman 았었/었었어요

Bu dersimizde Korece mişli geçmiş zaman yapısını öğreneceksiniz

Geçen dersimizde Korece geçmiş zaman yapısını öğrenmiştik. Örneğin gitmek fiilini gittim şeklinde çekimlemiştik. Bu dersimizde ise gitmiştim demeyi öğreneceğiz. Aşağıdaki kelime kartındaki tüm kelimeleri de bu zamana kadar öğrendiğiniz fiil çekimleri ile çekimleyin.

korece kelime kartı 26a

Korece samimi form mişli geçmiş zaman -ㅆ었어요 – ssossoyo


Öncelikle mastar hali ile çekimleyelim sonra da samimi forma geçiş yapalım. Geçen derste fiilin 아요 / 어요 çekimini yaptıktan sonra 요 kısmını atıp yerine ㅆ다 getirirsek fiili geçmiş zamana sokmuş oluruz demiştik. Aşağıdaki resimde 가다 fiilini 갔다 ve 먹다 fiilini de 먹었다 haline getirmiştik. İşte bu geçmiş zaman yapısını 1 kademe daha geçmiş zaman haline getireceğiz. Bunun için aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi ㅆ ve 다 arasına yeşil renkte gösterdiğim 었 getireceğiz. Böylece mişli geçmiş zaman fiil çekimine ulaşmış olacağız.

korece geçmiş zaman

Tabii ki bunu da kullansak da günlük hayatta böyle kullanmak yerine samimi formu daha yaygın kullanırız. Fiilin geçmiş zaman çekimini yaparken önce 아요 / 어요  haline dönüştürüp ardından 요 kısmını atıp yerine ㅆ어요 getiriyorduk. Bu sefer ise ㅆ었어요 getireceğiz. Yani ve 어요 arasına sadece getirmek yeterli. Aşağıdaki resimde yeşil renkte gösterdim.

korece geçmiş zaman

Şimdi bu öğrendiklerimizi farklı fiiller üzerinde görelim.

만나다

Mannada

Buluşmak

만났어요

Mannassoyo

Buluştum

만났었어요

Mannassossoyo

Buluşmuştum


고치다

Koçida

Tamir etmek

고쳤어요

Koçyossoyo

Tamir ettim

고쳤었어요

Koçyossossoyo

Tamir etmiştim


하다

Hada

Yapmak

했어요

Hessoyo

Yaptım

했었어요

Hessossoyo

Yapmıştım


Yukarıdaki yapıları olumsuz yaparken önüne  getirmek yeterli. Örneğin:

안 했었어요 – An hessossoyo – Yapmamıştım.

Biliyorsunuz ki 이다 – İda – Olmak fiilini resmi form da çekimlerken 입니다 – İmnida diyorduk. Fakat samimi formda 2 farklı kullanım vardı. Bunlar da 예요 ve 이에요 halleriydi. 2 farklı kullanım olduğu için geçmiş zamanda da samimi formda 2 farklı ek getirmiştik. Bunlar aşağıdaki gibidir. Olumsuz halleri ise 1 tanedir. 가/이 아니에요 yerine 가/이 아니었었어요 diyeceksiniz.

이에요 – 이었어요

예요 – 였어요

가/이 아니에요 – 가/이 아니었어요

Yukarıdaki yapıyı Türkçeye çevirirken biraz garip olabilir. Şöyle gösterelim:

학생이에요 – Öğrenciyim.

학생어요 – Öğrenciydim.

학생었었어요 – Öğrenciymiştim.

Gördüğünüz gibi son cümle olan öğrenciymiştim cümlesi biraz garip oldu. Türkçede biz böyle bir şey demiyoruz. Onun yerine öğrenciydim deriz.

Korece resmi form mişli geçmiş zaman -ㅆ었습니다 – ssossımnida


Fiilin 아요 / 어요 çekimini yaptıktan sonra sondaki 요 kısmını atıp yerine aşağıdaki resimde gösterdiğim gibi -ㅆ습니다 getireceksiniz.

korece geçmiş zaman

Sadece hece arasına 었 getirerek mişli geçmiş zaman çekimine gittik. Şimdi örnek cümleler yapalım bu konuda.

1년 쯤 한국에서 살았었어요.

İl nyon cım hangugeso sarassossoyo.

1 yıl kadar Kore’de yaşamıştım.


Yukarıdaki cümleden çıkan sonuç şu: Kore’de yaşadım fakat şuan yaşamıyorum.

요코 씨 편지 안 썼었어요.

Yoko şinın pyoncirıl an sossossoyo.

Yoko, mektup yazmamıştı.


일본 전쟁에서 중국을 공격했었어요.

İlbonın conceneso cunggugıl konggyoghessossoyo.

Japonya, savaşta Çin’i vurmuştu.


Şuan vurmuyor. Daha önce vurmuştu.

알리 씨 한때 그녀를 사랑했었어요.

Alli şinın hande kınyorıl saranghessossoyo.

Ali, bir zamanlar onu sevmişti.


Ama artık sevmiyor.

그 한국 사람수프 한 그릇먹었었습니다.

Kı hangug saramın supı han kırısıl mogossossımnida.

Şu Koreli, 1 kase çorba içmişti.


İnşallah parasını ödemiştir 🙂

으로 가는 길을 물었었어요.

Yogıro kanın kirıl murossossoyo.

İstasyona giden yolu sormuştum.


Gelelim günlük deyişe. Korecede teşekkür etmek için kamsahamnida yerine komabsımnida da diyebilirsiniz.

GÜNLÜK DEYİŞ


고맙습니다

Komabsımnida

Teşekkürler

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Ekler1

  • korece geçmiş zaman
 

Tüm Eğitimler

Yorumlar