Korece “kim, niçin, nerede, ne” 누구, 왜, 어디, 무엇 soru kelimeleri

Bu dersimizde Korece "kim, niçin, nerede, ne" 누구, 왜, 어디, 무엇 gibi bazı soru kelimelerini göreceğiz.

Bu dersimizde Korecedeki bazı soru kelimelerini göreceğiz. Önce bu kelimeleri bir liste halinde verelim. Daha sonra da tek tek inceleyelim. Gelecek derste de başka soru kelimeleri göreceğiz.

누구?

Nugu?

Kim?


왜?

We?

Niçin?


어디?

Odi

Nere?


무엇?

Muot?

Ne?


Bugün sizlere doğadan bazı kelimeler verdim. Bu derste kullanmayacağız ama olsun.

korece kelime kartı

 

Kelimelerimiz bunlar. Şimdi sırası ile incelemeye başlayalım.

누구 – Nugu – Kim?


Nugu kelimesi kim manasında kullanılan bir kelimedir. Bu kelime sesli harf ile bittiği için ve özne eklerinden ekini hemen ardından getireceğiz. Bu durumda 누구 ve birleşerek 누가 kelimesini oluştururlar. Biz de bu şekilde kullanacağız. Önce basit bir örnek yapalım.

누가 옵니까?

Nuga omnigga?

Kim geliyor?


Yukarıdaki yapıda gördüğünüz gibi 누가 kelimesinden sonra direkt fiil getirerek kimin eylemde bulunduğunu sorabilirsiniz. 누가 kelimesi olumlu, yani soru cümlesi olmayan cümlelerde kullanılırsa belgisiz zamir görevindedirler. Bu durumda anlamı birisi olacaktır. Yukarıdaki cümleyi olumlu cümle haline getirelim. Sonundaki soru işaretini kaldırmak yeterlidir.

누가 옵니다.

Nuga omnida.

Birisi geliyor.


누가 내일 한국어 공부할 거예요?

Nuga neil hangugorıl kongbuhal koyeyo?

Kim yarın Korece çalışacak?


Peki ben kimin demek istersem ne diyeceğim? Bu tür yapıları önceki derslerimizde öğretmiştim. Benimki, seninki derken anlattım hatırlarsanız.

이 연필누구의 것입니까?

İ yonpirın nugue goşimnigga?

Bu kalem, kimindir?


왜 – We – Niçin?


Önce tek başına bir fiille kullanımını görelim. Direkt cümlenin başına getirip ardından da bir fiil getirmeniz yeterlidir.

Şimdi gene gelecek zaman cümlesi kuralım.

다음 주에 한국에 갈 거예요?

Taım cue hanguge we kal koyeyo?

Gelecek hafta Kore’ye niçin gideceksin?


Bir örnek daha yapalım.

파란색 옷 안 입어요?

Paranseg osıl we an iboyo?

Mavi elbiseyi niçin giymiyorsun?


어디 – Odi – Nere?


Bu kelimeyi genelde nereye, nerede ve nereden anlamında kullanırız. Bunun için de bildiğiniz gibi Korecede yer alan ismin e ve de halini kullanmak gerekir. Bu durumda kelimeler şu şekilde olacaktır.

Bildiğiniz üzere ismin yönelme hali için 에 – E kullanıyorduk. Fakat günlük Korecede bu 에 – E olmadan da cümleler kurulabilir.

어디에 갈 거예요?

Odie kal koyeyo?

Nereye gideceksin?


에 – E bir yerde bulunma bildirirken de kullanılıyordu.

어디에 있어요?

Sani odie issoyo?

Dağ, nerededir?


에서 – Eso ise bir yerde bulurken bir eylem yapıyorsak kullanılıyordu. 어디에서 kısaltılıp 어디서 – Odiso olarak da kullanılır.

어디에서 자요?

Odieso cayo?

Nerede uyuyor?


에서 – Eso bir yerden ayrılırken de kullanılıyordu.

어디에서 왔어요?

Odieso wassoyo?

Nereden geldin?


Bunların dışında bir soru cümlesi yerine düz bir cümlede 어디 derseniz bir yer anlamına gelecektir.

어디 가요.

Odi kayo.

Bir yere gidiyorum.


무엇 – Muot – Ne?


Bu kelimeyi daha önce de görmüştük. Günlük hayatta ise 뭐 – Mwo olarak kısaltıyorduk. Burada hem hatırlayalım hem de bazı eklemeler yapalım. Mwo yapısı konuşma dilinde yaygınken muot daha resmi bir kullanımdır. Aşağıda fiilli bir cümlede kullanalım.

Bu cümleyi eğer soru cümlesi halinde kurmazsanız kelimesinin anlamı bir şey olacaktır.

먹었어요.

Mwo mogossoyo.

Bir şey yedin.


뭐 kelimesini ismin i haline getirirseniz neyi anlamında olacaktır. Bu durumda 뭐 kelimesine gelecek olan 를 – rıl sözcükle birleşir ve 뭘 – Mwol olur.

오늘 먹을 거예요?

Onıl mwol mogıl koyeyo?

Bugün ne yiyeceğiz?


Gördüğünüz gibi çok da zor değil. Gelecek derste yeni soru kelimeleri göreceğiz. Günlük deyişimize gelecek olursak; nasılsın? demenin en basit yolu aşağıda 🙂

GÜNLÜK DEYİŞ


잘지내요?

Calcineyo?

Nasılsın?

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar