Korece “kaç, ne, kaç para, ne kadar ” 몇, 무슨, 얼마 ve 얼마나 soru kelimeleri

Bu dersimizde Korece “kaç, ne, ne kadar, ne kadar süre ” 몇, 무슨, 얼마 ve 얼마나 soru kelimeleri göreceğiz.

Korecedeki soru kelimelerini incelemeye devam ediyoruz. Bu dersimizde 4 adet daha soru kelimesi göreceğiz.

Myot

Kaç?


무슨

Musın

Ne, ne çeşit?


얼마

Olma

Kaç para?


얼마나

Olmana

Ne kadar?


korece kelime kartı 28a

 

İlk olarak daha önce de görmüş olduğumuz kaç kelimesinden başlayalım.

몇 – Myot – Kaç?


Daha önce sayılar konusunu anlatırken öğrenmiştik. Burada tekrar hatırlayalım. 몇 (myot) bir şeyin numarasını sorarken de kullanılır. 몇 번 (myot pon) ifadesi Türkçeye kaç numara olarak çevrilince biraz tuhaf durduğu için genelde ne olarak çeviririz. Tabii ki de bu ifade sadece sayılar için kullanılır. Ne iş yapıyorsun, bu nedir gibi ifadelerde kullanılamaz.

전화번호몇 번입니까?

Conhwabonhoga myot ponimnigga?

Telefon numaranız, nedir?


Myot kelimesi olumlu cümlede birkaç anlamına gelir.

책 몇 읽었습니다.

Conın çeg myot gwon ilgossımnida.

Ben, birkaç tane kitap okudum.


몇 번 기차 탈 거예요?

Myot pon kiçarıl tal koyeyo?

Kaç numaralı trene bineceğiz?


무슨 – Musın – Ne, ne çeşit?


무슨 (musın) ne, hangi, ne tür anlamlarında kullanılabilen bir kelimedir. Bu kelimeden sonra 것 (got) getirdiğimizde ne şey, hangi şey kelimesine ulaşırız. Bu kelimeyi de 무엇 (muot) olarak kısaltırız. 무엇 (muot) kelimesini de günlük konuşma dilinde 뭐 (mwo) şeklinde ifade ederiz.

Ne iş yapıyorsun, ne filmi izleyeceğiz gibi yapılarda gördüğünüz gibi ne kelimesinden sonra bir isim gelmektedir. Bu tür ifadelerde 무슨 (musın) kullanılmalıdır.

민지 씨무슨 일합니까?

Minci şinın musın irıl hamnigga?

Minci, ne iş yapıyor?


얼마 – Olma – Kaç para, ne kadar?


Fiyat sorarken kaç para manasında kullanabilirsiniz

이 책얼마입니까?

İ çegın olmaimnigga?

Bu kitap, kaç para?


얼마나 – Olmana – Ne kadar?


Ne kadar kısa, ne kadar çalıştın, ne kadar sürer gibi ifadelerde kullanılır.

한국어를 얼마나 자주 공부했어요?

Hangugorıl olmana cacu kongbuhessoyo?

Koreceyi ne kadar sık çalıştın?


여자 친구얼마나 예뻐요?

Yoca çinguga olmana yebboyo?

Kız arkadaşın, ne kadar güzel?


Bu kısa dersi de bitirdik. Gelelim günlük deyişe.

GÜNLÜK DEYİŞ


좋은 아침

Coın açim

Günaydın

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar