Korece ismin i, e, de, den hali 을, 를, 에, 에서

Korece ismin i, e, de, den hali 을, 를, 에, 에서 dersinde Korecedeki ismin halleri konusunu ayrıntılı göreceğiz

KİTAPLARIMIZ

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar