Korece ismin i, e, de, den hali 을, 를, 에, 에서

Korece ismin i, e, de, den hali 을, 를, 에, 에서 dersinde Korecedeki ismin halleri konusunu ayrıntılı göreceğiz

 

Geçen dersimizde Korecedeki ilk fiil çekimini öğrendik ve bazı zaman sözcükleri ile kullanımına değindik. Fakat cümle kurabilmek için ismin hallerini bilmemiz gerekiyor değil mi?

Şimdi fiillerle çok sık kullanacağımız bazı edatları göreceğiz. Bu edatlar en sık kullanılan edatlardır. Korece öğrenenlerin çok sık hata yaptığı bir konu bu. Bu yüzden dikkatli okumanızı ve öğrenmenizi öneririm. Bu dersi iyi öğrenen birisi Koreceyi artık çok kolay anlayabilir.

Bu derste göreceğimiz edatları sırası ile tek tek inceleyeceğiz. Ne işe yarar bu edatlar derseniz bunu Türkçede’ki ismin i, e, de, den hali gibi değerlendirebilirsiniz. Benim her zaman dediğim gibi neyin ne olduğunu bilmenizden ziyade, nasıl kullanıldığını bilmeniz önemli. Bu şekilde öğrenirseniz kendi kendinize bir dili öğrenebilirsiniz.

Öncelikle şu ismin hallerini Türkçe olarak görelim:

Seul – İsmin yalın hali

Seul’u – İsmin i hali

Seul’a – İsmin e hali

Seul’da – İsmin de hali

Seul’dan – İsmin den hali

Şimdi sırası ile bunları karşılayan Korece yapıları görelim. Bu yapıları aşağıdaki kelimeler üzerinden örnekleyeceğiz.

korece kelime kartı

 

İsmin i hali – 을 /를


Nedir bu i hali? İ hali yüklemin kimi, kimleri, neyi, neyleri etkilediğini gösterir. Asıl işlemi belirtmedir. Suyu, kapıyı, arabayı derken kullanılır. Fakat Korecede iki tane i hali bulunur. Bunlar 을 ve 를 edatlarıdır. Bunların kullanımı da son derece basittir. Kendinden önceki kelimenin son harfine göre ekleyeceksiniz. Kelimeye bitişik yazılır.

Yukarıdaki kelime kartımızdaki kelimeleri de kullanarak bu edatın kullanımını öğrenelim.

Kelime sessiz harf ile bitiyorsa 을 gelir:

Somıl

Ada


Surıl

İçkiyi


파인애플

Painepırıl

Ananası


Kelime sesli harf ile bitiyorsa 를 gelir:

구급차

Kugıbçarıl

Ambulansı


목도리

Mogdorirıl

Atkı


발코니

Palkonirıl

Balkonu


Gördüğünüz gibi son derece basit. Yukarıda bazı yerlerde L harfi R olarak okundu. Nedenini zaten biliyorsunuzdur. İki sesli harfin arasında kalırsa R olarak okunur. Bir kaç örnek cümle yapalım.

을 안 마십니다.

Conın surıl an maşimnida.

Ben, içki içmem.


엄마만, 파인애플을 먹습니다.

Ommaman painepırıl mogsımnida.

Sadece annem, ananas yer.


İsmin e hali – 에


Korecede bir yere yönelme edatı olarak 에 – E edatı kullanılır. Kullanımı son derece basittir. Kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır ve sesli veya sessiz harf ile bitmesi önemli değildir.

Some

Adaya


발코니

Palkonie

Balkona


서울

Soure

Seul’a


Bu 에 edatının farklı kullanımlarından birisi de ismin bulunma halinde görülür. Ona da birazdan değineceğiz. Şimdi önce örnek cümleler yazalım.

매일  갑니다.

Meil some kamnida.

Her gün adaya giderim.


가끔 대학교에 다닙니다.

Kaggım tehaggyoe tanimnida.

Bazen üniversiteye gidip geliyorum.


İsmin de hali – 에 ve 에서


Korece ismin de hali için iki tane edat bulunur. Bunlardan 에 edatı aksiyon içermeyen sadece konum bildiren durumlarda kullanılır. 에서 ise bulunduğumuz yerde bir eylem yapıyorsak kullanılır.

Örneğin “ben balkondayım” der isem sadece konumumu bildirmiş olurum. Balkonda bir şey yaptığımı söylemiyorum. Doğal olarak bu cümlede 에 kullanmalıyım. 에 edatını genellikle 있다 – Var olmak fiili ile beraber kullanırız. Fakat ben “balkonda şarkı söylüyorum” dersem balkonda bir eylem yaptığım için bu duruda 에서 getirmeliyim. Kısacası bulunduğum yerde hiç bir şey yapmıyor sadece bulunuyorsam 에, bulunduğum yerde bir şey yapıyorsam 에서 getireceğiz.

Hem 에 hem de 에서 kelimeye bitişik yazılır ve son harfin sesli veya sessiz olmasının önemi yoktur. Aklınıza şu gelebilir: 에 edatı hem yönelme hem de bulunma edatı olarak kullanılıyorsa ben hangi anlamda kullanıldığını nasıl anlarım? İşte burada fiile bakmanız lazım. Fiil gitmek, uçmak, gidip gelmek gibi bir fiil ise yönelme bildirir. Fakat var olmak, bulunmak, ikamet etmek gibi konum bildiren bir fiil ise bulunma edatı görevindedir.

Daha önce yukarıdaki yapıları 에 edatı ile yazdığımız için bu yapıları bir daha yazmayacağım. Aşağıda sadece 에서 ile yazalım.

에서

Someso

Adada


발코니에서

Palkonieso

Balkonda


서울에서

Soureso

Seul’da


Kafa karışıklığı olmaması için aşağıda sırası ile adım adım göreceğiz.

Aşağıda 에 edatı yönelme bildiriyor. Çünkü yönelme bildiren 가다 – Gitmek fiili ile beraber kullanıldı.

서울갑니다.

Soure kamnida.

Seula gidiyorum.


Aşağıdaki cümlede 에 edatı bulunma bildiriyor. Çünkü bulunma bildiren 있다 – Var olmak, bulunmak fiili ile beraber kullanıldı.

서울있습니다.

Soure issımnida.

Seul’dayım.

Seulda bulunuyorum.


Seula gidiyorduk. Sonra vardık. Ama niye? Belli ki Seul’da bir şey yapacağız. Aşağıdaki cümlede bulunma edatı olarak 에서 kullanıldı. Çünkü aksiyon bildiren 일하다 – Çalışmak fiili var cümlede.

서울에서 일합니다.

Soureso irhamnida.

Seul’da çalışıyorum.


일하다 fiili genellikle irada veya il hada olarak okunur. Kulağa gelen ses genelde irada gibidir. Fakat il hada deseniz de anlarlar.

Sanırım 에 ve 에서 farkı anlaşılmıştır. Konuya devam edelim.

İsmin den hali – 에서


Gene mi eso 🙂 Evet 에서 – Eso edatının ayrılma görevi de vardır. Eğer ayrılma bildiren ayrılmak, dışarı çıkmak, gelmek gibi fiillerle kullanılırsa -den manasındadır. Zaten cümleden anlarsınız. Yukarıdaki son cümlemizi devam ettirelim. Ne yapmıştık?

Seul’a gidiyorum.

Seul’dayım.

Seul’da çalışıyorum.

Demiştik. Diyelim ki 1 yıl çalıştık. İş bitti artık dönelim o zaman. Aşağıdaki cümlede 떠나다 – Ayrılmak fiilini kullandım.

서울에서 떠납니다.

Soureso donamnida.

Seul’dan ayrılıyorum.


Önceki dersimizde de bu yapıları kullanmıştık. O cümleleri de aşağıya pratik olsun diye tekrar yazıyorum.

Örnek Cümleler:

지금 서울에서 안 삽니다.

Cigım soureso an samnida.

Şimdi Seulda yaşamıyorum.


날마다 학교갑니다.

Nalmada haggyoe kamnida.

Her gün okula giderim.


아기 에서 잡니다.

Agiga paneso camnida.

Bebekodada uyuyor.


Böylece dersimiz bitti. Sırada günlük deyiş var. Aşağıdaki kelimeden sonra bir şeyler daha demelisiniz. Affedersiniz, ama bu dediğiniz doğru değil gibi 🙂 Ders bitti. O zaman dans ^_^

GÜNLÜK DEYİŞ


실례지만

Şillyeciman

Affedersiniz, ama…

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Ekler2

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar