Korece ismin i, e, de, den hali 을, 를, 에, 에서

Korece ismin i, e, de, den hali 을, 를, 에, 에서 dersinde Korecedeki ismin halleri konusunu ayrıntılı göreceğiz
 

KİTAPLARIMIZ

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar