Korece isim cümlesi 입니다 ve 입니까 ile “dır, mıdır?” demek

Korece isim cümlesi dersimizde 입니다 ve 입니까? soru yapısını göreceğiz.

Videoyu izledikten sonra aşağıdaki dersi de bir kez okuyup en alttaki mp3’ü 10 kere dinleyerek kulak alışkanlığı edininiz.

Kore alfabesini bilmiyorsanız lütfen önce Kore alfabesini öğreniniz. Kelimelerin okunuşu ile ilgili sıkıntı yaşar veya anlayamazsanız bunun sebebi alfabedir.

Kore alfabesi bilmeden Koreceyi çok yavaş öğrenir fakat doğru telaffuz edemezsiniz. Korece alfabesiz öğrenilmemelidir.

İlk Korece dilbilgisi dersimizde Korecede yer alan resmi formdaki dır, dir takısı ve bu takının soru halini göreceğiz. Aşağıda bununla ilgili 3 tane örnek verdim.

Öğrenciyim – Öğrenci midir?

Mavidir – Mavi midir?

Arabadır – Araba mıdır?

En temelden başlayacağımız için ilk olarak bu kısımları söylemeyi öğrenelim. Bu kelimelere baktığımızda en sonda yer alan ve oluş bildiren yim, dir, dır takısı var. Biz Türkçede kelimeye göre farklı ekler getirirken, Korecede resmi kullanımda her kelimeye aynı ek gelir. Bu ek imnida olarak okunan 입니다 ekidir. İmnida, ida fiilinin şimdiki zamana çekimlenmiş halidir. Bu fiili isimlerden sonra getirerek dır, dir demiş oluruz.

입니다 kelimesinin içinde ㅂ – b harfi olmasına rağmen ibnida yerine imnida olarak okunmalıdır. ㅂ harfinden sonra ㄴ harfi geldiği için ㅂ harfi ㅁ – m olarak okunur.

Bu yüzden 입니다 olarak yazılır ama 임니다 olarak okunur. Kısacası okunuşu imnidadır. Alfabeyi bilmeyenler için bu açıklamayı yaptım. İşte bu yüzden alfabe öğrenmelisiniz.

입니다  (Resmi yapı)


A 입니다.

A imnida.

Adır.

Yukarıdaki formüle göre A yerine herhangi bir isim gelecek ardından da imnida diyeceğiz. Öyleyse aşağıdaki kelime kartındaki kelimeleri imnida ile yazalım.

korece kelime kartı 2a

 

Kelime kartında en üstte hangıl ile yazılışını onun altında Kore alfabesinin latin alfabesi ile yazımını görüyorsunuz. Gri kısımlarda ise kelimenin okunuşunu ve Türkçe anlamını verdim. Bazı okunuşları latin alfabesi ile yazması zor oluyor. Bu yüzden en yakın okunuşunu yazacağım. Örneğin kahve kelimesini okurken keopi olarak değil kopi olarak okumalısınız. Kartın altındaki MP3 ile okunuşları dinleyin mutlaka.

Aşağıdaki örneklerde cümlelerin okunuşlarını da altlarına yazdım.

축구입니다.

Çugguimnida.

Futboldur.


커피입니다.

Kopiimnida.

Kahvedir.


입니다.

Çegimnida.

Kitaptır.


입니다.

Çaimnida.

Arabadır.


터키입니다.

Tokiimnida.

Türkiye‘dir.


SORU: Yukarıdaki cümlelerde hep imnida ile bitiriliyor. Genelde yeyo, ieyo gibi şeyler duyuyorum. Onlar ne?

CEVAP: İmnida yapısı resmi konuşma dilinde, yo ile biten yapılar ise samimi konuşma dilinde kullanılır. 1 kaç ders sonra öğreneceksiniz.

입니다 nedir?


이다 – İda – olmak anlamına gelir ve oluşu bildiren fiildir. İmnida dediğimiz sözcük bu fiilin şimdiki zaman çekimidir. Doğal olarak 입니다 –  imnida kelimesi bir oluş bildirir. İmnida kelimesinin anlamını aklınızda OLMAK olarak tutmayınız. Aksi halde yanlış cümle kurarsınız.

Çuggu imnida – Futboldur.

Hagseng imnida – Öğrenciyim.

Ça imnida – Arabadır.

Urinın hagseng imnida – Biz öğrenciyiz.

SORU: Hagseng imnida öğrenciyi demekse, öğrencisin veya öğrencidir nasıl derim?

CEVAP: Korecede şahıs eki bulunmaz. Hagseng imnida derseniz anlamı öğrenciyim, öğrenciyiz, öğrenciler, öğrencidir gibi olur. Cümleye özne eklerseniz kimin öğrenci olduğu belli olur. Ben öğrenciyim, Mehmet öğrencidir gibi.

Bakın imnida yukarıdaki cümlelerde dur, yim, dır, yiz gibi bir çok anlama geldi. Bunun sebebi Korecede fiillerin şahıs eki almamasıdır. Oysaki biz Türkçede öğrenciyim dediğimizde kimin öğrenci olduğu bellidir. Fakat Korecede hagseng imnida dediğiniz zaman kimin öğrenci olduğu belli değildir. Korecede özneyi mutlaka belirtmek zorunda kalıyoruz. Diyelim ki birisi öğrenci kim? diye sordu:

Co imnida – Benim. (öğrenci ben oluyorum)

Dangşin imnida – Sizsiniz. (öğrenci siz oluyorsunuz)

imnida – Odur. (öğrenci o oluyor)

Yukarıdaki cümlelerde gördüğünüz gibi imnida sözcüğü cümlenin sonundaki oluşu bildiriyor. Korecede bu yapı son derece basit değil mi? İmnida getir kurtul 🙂 Biz Türkçede dır, dir, sın, um, ım gibi bir dünya ek getiriyoruz.

입니까 (Resmi yapı)


A 입니까?

A imnigga?

A mıdır?

입니다 –  imnida fiilinin soru hali 입니까 – imnigga ile yapılır. Dikkat ettiyseniz imnigga kelimesinin hangıl ile yazımı ibnigga şeklindedir. Buna dikkat edelim. Fakat okunuşu imniggadır.

학생입니까?

Hagsenimnigga?

Öğrenci midir?


커피입니까?

Kopiimnigga?

Kahve midir?


입니까?

Çegimnigga?

Kitap mıdır?


입니까?

Çaimnigga?

Araba mıdır?


입니까?

Coimnigga?

Ben miyim?


Evet, hayır demek


Birisi geldi bize sordu hagsen imnigga? – Öğrenci misiniz? cevap vermemiz gerekiyor öyle değil mi? Kısaca evet veya hayır demeyi öğrenelim. Bunların daha gelişmiş cevapları sonraki derslerde göreceksiniz. Korece evet demek için 네 – ne veya 예 – ye kullanılır. Hayır demek için ise 아니 – ani veya 아니요 – aniyo deriz.

네.

Ne.

Evet


예.

Ye.

Evet.


아니.

Ani.

Hayır.


아니요.

Aniyo.

Hayır.


Gördüğünüz gibi soru hali de son derece basit. Şimdi size ödev vereceğim. Evinizden en az 10 adet eşya bulun. Bunları sözlükten araştırın ve yukarıdaki gibi imnida ve imnigga ile yazın. Ödevinizi bu ünitenin altına yorum olarak yazmayın. Kendi kendinize bir deftere yazın. Ünitenin altından ise anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz. Sorularınız mutlaka bu dersi kapsamalıdır. Başka dersleri kapsayan soruları mail atarak sorunuz.

Bu dersimizde resmi formdaki dır, dir takısını ve resmi form soru yapısını öğrendik. Sonraki dersimizde olumsuz yapı ve olumsuz soru yapısını göstereceğim. Ondan sonra da bu yapıların samimi formlarını göstereceğim.

Şimdi gelelim günlük deyişimize. En son teşekkür etmeyi öğrenmiştik hatırlıyorsanız. Bu dersimizde selam vermeyi öğreneceğiz. Korecede merhaba, selam demenin en kolay ve en yaygın yolu 안녕하세요 (annyeong haseyo) demektir. Normalde bitişik bir kelimedir. Annyeong kısmını annyong diye okuyacaksınız. Samimi olduğunuz kişileri selamlarken 안녕 – annyong demeniz de yeterlidir. Sondaki G harfini baskın söylemeyin. Alfabeyi bilenler nasıl okumasını gerektiğini zaten biliyorlar.

GÜNLÜK DEYİŞ


안녕하세요

Annyonghaseyo

İyi günler

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Ekler1

  • korece kelime kartı
 

Tüm Eğitimler

Yorumlar