Korece işaret zamirleri 이것, 그것, 저것 ve 무엇 ile “bu, şu, o, ne? demek

Korece işaret zamirleri bu, şu, o, ve ne soru kelimesi dersinde bu nedir? ve bu şudur gibi yapıları göreceksiniz

Videoyu izledikten sonra aşağıdaki dersi de bir kez okuyup en alttaki mp3’ü 10 kere dinleyerek kulak alışkanlığı edininiz.

Önceki dersimizde 이, 저 ve 그 kelimelerini incelemiştik. Bu derste bu kelimelerin farklı bir kullanımını göstereceğim. Daha önceki bir dersimizde şöyle bir cümle kurmuştuk:

이것 흰색 건물이에요.

İgosın hıinseg konmurieyo.

Bu, beyaz binadır.


Yukarıdaki cümlenin başında 이것 – igos var. İşte bu derste bu yapıyı göreceğiz. ‘nin ne olduğunu biliyoruz zaten. Bu demekti. Peki 것 – Got ne demek?  kelimesinin anlamı şey‘dir.

kelimesinin sonunda ㅅ – s harfi bulunur. Bu harf hecenin altında ise veya bu harften sonra sesli bir harf gelmiyorsa t olarak okunur. Bu yüzden bu kelimenin okunuşu got oluyor. Peki neden yukarıdaki cümlede igos olarak okuduk? Çünkü bu harften sonra 은 – In gelmiş. Yani sesli harfle başlayan bir edat gelmiş.

Yukarıdaki cümleyi incelemeye devam edelim. Koreliler bu şey, şu şey, o şey diyerek bir şeyi gösterirlerken biz Türkçede sadece bu, şu, o deriz. “Bu şey bir kitaptır, bu şey bir arabadır vs..” Koreliler bu şekilde düşünüyorlar. Sanırım kelimesinin kullanımını anladık. Birazdan örnek cümlelerle tamamen pekişecektir. Bu kelimelerin de yakınlık uzaklık durumu vardır:

이것 – İgot – Bu şey: konuşmacıya yakın şey

그것 – Kıgot – Şu şey: dinleyiciye yakın şey

저것 – Cogot – O şey: hem konuşmacı hem dinleyiciye uzak şey

Şimdi önce bu nedir? diye sormayı öğrenelim.

무엇 – Ne?


Korecede ne kelimesi olarak 무엇 – Muot kullanılır. Daha önce ve  özne edatlarını görmüştük. Yani özneden sonra gelirler ve cümlenin öznesini belirtirler. Farklı kullanımları da mevcuttur. Soru cümlelerinde genelde bu iki edatı kullanırız. Bildiğiniz gibi kelime sessiz harfle bitiyorsa kelime sesli harf ile bitiyorsa 가 alıyordu. Doğal olarak 무엇 kelimesinden sonra 이 gelecektir. ㅅ – s harfinden sonra 이 – i harfi gelirse ş olarak okunacağından 무엇이 – Muoşi olarak okunur. Aynı şekilde 이것이 kelimesi de igoşi olarak okunacaktır.

Günlük hayatta 것 ve 무엇 kelimeleri kısaltılarak kullanılabilirler. Bu kısaltılmış yapılara sonraki derste değineceğim. 

이것무엇입니까?

İgoşi muoşimnigga?

Bu, nedir?


korece kelime kartı 10a

 

Şimdi önceki derslerimizi de kapsayacak şekilde örnek cümleler yapalım. Genelde hep bu şekilde örnekler veriyorum ki önceki dersleri de pekiştirin. İlk cümleye bakalım. kelimesi sessiz harfle bittiği için ardından 은 – In konulaştırma edatını getireceğiz. Aşağıdaki ilk cümlenin anlamı “bu bir kahvedir, bu kahvedir, bu şey kahvedir, bu şey bir kahvedir” Kısacası gösterdiğimiz şeyin bir kahve olduğunu söyledik. Ben doğal bir çeviri olması için bu bir kahvedir olarak çevireceğim. Buradaki bir adet belirtmez. Herhangi bir anlamı vardır.

이것은 커피입니다.

İgosın kopiimnida.

Bu, bir kahvedir.


이것입니까?

İgoşi çegimnigga?

Bubir kitap mıdır?


 이것은 입니다.

Ne igosın çegimnida.

Evet bu, bir kitaptır.


아니요 이것은 이 아닙니다.

Aniyo igosın çegi animnida.

Hayır bu, bir kitap değildir.


저것  입니다.

Cogosın ce çegimnida.

O, benim kitabımdır.


그것 제 보라색 입니다.

Kıgotdo ce poraseg çegimnida.

Şu da benim mor kitabımdır.


Bu dersimizi de burada bitiriyoruz. Sonraki dersimizde 것 kelimesinin farklı bir kullanımını göstereceğim. Günlük deyişimizde İngilizcedeki Cool kelimesi var. Bir erkeğe iyi görünüyorsun gibi bir şey demek isterseniz moşissoyo demeniz yeterlidir. Bir nesne için de kullanabilirsiniz. Mesela arkadaşınızın çantasını beğendiyseniz onun için de moşissoyo diyebilirsiniz. Bu durumda hoş, güzel gibi bir anlama gelecektir. Ben de Korede bir alışveriş merkezinde gördüğüm bir çanta için bu kelimeyi kullanmıştım 🙂

GÜNLÜK DEYİŞ


멋있어요

Moşissoyo

Cool!

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar