Korece gelecek zaman fiil çekimi

Bu dersimizde Korecedeki gelecek zaman yapısı ile, yapacağım ve yapıyor olacağım gibi yapıları söylemeyi öğreneceksiniz.

Bu dersimizde Korecedeki gelecek zaman yapısını inceleyeceğiz. Korecede gelecek zaman için farklı yöntemler olsa da ben size en yaygın kullanılan yapıyı göstereceğim. Hazırsak başlayalım.

Korece -ecek/acak fiil çekimi – ~(으) ㄹ 거


Korecede gelecek zaman yaparken kullandığımız bir kelime var. Bu kelime ‘dur. Bu kelimenin anlamı ise şey’dir. Korecede resmi ifadelerde isimlerin sonuna bildiğiniz gibi 입니다 gelirdi. İşte bu kelimesinin sonuna 입니다 getirirseniz gelecek zaman resmi fiil çekimine ulaşırsınız: 것입니다 (Goşimnida). Resmi olmasın derseniz 이다 getirerek 것이다 (Goşida) yapabilirsiniz. Hatta 것이에요 (Goşieyo) bile diyebilirsiniz.

Koreliler kelimesini samimi konuşma dilinde olarak kısaltıyorlar. bir isim olduğuna göre ve Korecede de isimlerin samimi çekimini yaparken sonuna yeyo veya ieyo getirdiğimize göre 거 kelimesi sesli harfle bittiği için sonuna 예요 gelecek ve bize Korece samimi gelecek zaman yapısını verecektir: 거예요 (Koyeyo)

Mastar formu için ise 거다 (Koda) kullanılır. Bu yapıyı ise 겁니다 (Komnida) olarak görmek de mümkündür. Tüm bunlardan önce ise gelecek zaman sokulacak olan fiilin sonundaki mastar ekini kaldırıp yerine (으) ㄹ getireceğiz.

Kısacası aşağıdaki tüm yapılar gelecek zaman ifadesidir.

(으) ㄹ 것이다.

(으) ㄹ 것입니다.

(으) ㄹ 것이에요.

(으) ㄹ 거예요.

(으) ㄹ 거다.

(으) ㄹ 겁니다.

Günlük hayattan en sık kullanılanlar –(으) ㄹ 거예요 (koyeyo) ve -(으) ㄹ것입니다 (goşimnida) olduğu için biz cümle ve fiil çekimlerimizi bu ikisi ile yapacağız. Yukarıdaki ifadelerin dışında da gelecek zaman yapıları mevcuttur ama bu eğitimde bahsetmeyeceğiz.

Kural 1: Fiilin 다 mastar ekini attığımızda son harf sesli harf ise fiilin kökünün altına ㄹ gelir.

사다

Sada

Satın almak

살 거예요

Sal koyeyo

Satın alacağım


오다

Oda

Gelmek

올 거예요

Ol koyeyo

Geleceğim


보다

Poda

Bakmak

볼 것입니다

Pol goşimnida

Bakacağım


Kural 2: Fiilin 다 mastar ekini attığımızda son harf sessiz harf ise fiilin kökünün yanına 을 gelir.

입다

İbda

Giymek

입을 거예요

İbıl koyeyo

Giyeceğim


먹다

Mogda

Yemek yemek

먹을 거예요

Mogıl koyeyo

Yemek yiyeceğim


있다

İtda

Var olmak

있을 것입니다

İssıl goşimnida

Var olacağım


Sanırım fiil çekimini anladık. Son derece basit bir yolla Korece gelecek zaman yapısına ulaşabiliyoruz. Şimdi de Korece en sık kullanılan gelecek zaman sözcüklerini öğrenip örnek cümlelere geçelim.

Korece kelime kartı

 

앞으로 kelimesi bundan böyle, bundan sonra anlamında da kullanılır.

Zaman sözcüklerine değinmişken bir bilgi verelim. Korece zaman sözcüklerinden sonra gelen de, da takısı olarak kullandığımız 에 edatı, her “zaman” bildiren kelimeye eklenmez. Eklenmeyen kelimeler şunlardır:

그제 – 그저께 (evvelki gün)

어제 – 어저께 (dün)

오늘 (bugün)

내일 (yarın)

모레 (ertesi gün)

Artık örnek cümlelere geçebiliriz.

내일 다시 올 거예요?

Neil taşi ol koyeyo?

Yarın tekrar gelecek misin?


주말에 할 거예요?

Cumare mwo hal koyeyo?

Hafta sonu ne yapacaksın?


내일 친구를 만날 거예요.

Nanın neil çingurıl mannal koyeyo.

Ben, yarın arkadaşımla buluşacağım.


엄마만, 점심을 먹을 거예요.

Ommaman comşimıl mogıl koyeyo.

Sadece annem, öğle yemeği yiyecek.


다음 주에 서울에 있을 거예요.

Taım cue soure issıl koyeyo.

Gelecek hafta Seul’da olacağım.


이다 ve 되다 fiillerinin kullanımı


İda fiili bildiğiniz gibi olmak anlamındadır. Biz de bunu imnida olarak isimlerden sonra getiriyorduk. Peki ben bu fiili gelecek zamana çekimlersem ne tür bir anlam verecek? Gelin buna bakalım. Bu yapı da Korecede sık kullanılan yapılardandır. Ben doktor olacağım, öğretmen olacağım gibi ifadelerde kullanabilirsiniz. Fakat bu yapı sadece bir tahmin belirtir. Aşağıda bir örnekle görelim.

선생님일 거예요.

Conın sonsengnimıl koyeyo.

Ben, öğretmen olacağım.

Sanırım öğretmen olacağım anlamı var.


Yukarıdaki yapı doğal bir yapı değildir. 되다 fiilini kullanmak daha doğru olur. Aynı cümleyi 되다 ile yazalım:

선생님이 될 거예요.

Conın sonsengnimi twel koyeyo.

Ben, öğretmen olacağım.

Doğal kullanım budur.


Gelecek zaman yapısını anlattık. Şimdi de “-yor olacağım” yapısını görelim. Bunu yapmak da son derece basittir. Geçen dersimize yapmaktayım, yapıyordum demeyi öğrenmiştik zaten. Gene aynı fiili burada da kullanacağız.

-고 있을 거예요 – yor olacağım


Bekliyor olacağım, koşuyor olacağım, yemek yiyor olacağım gibi yapıları söylemeyi öğrenip dersimizi bitirelim. Fiilin sonundaki 다 mastar ekini kaldırıp yerine 고 있을거예요 getirmeniz yeterlidir. Elbette 거예요 yerine de en tepede bahsettiğimiz 것입니다 gibi ekleri de getirebilirsiniz. En üstte verdiğimiz örnek fiil çekimlerini bu yapı ile de yapalım.

사다

Sada

Satın almak

사고 있을 거예요

Sago issıl koyeyo

Satın alıyor olacağım


오다

Oda

Gelmek

오고 있을 거예요

Ogo issıl koyeyo

Geliyor olacağım


보다

Poda

Bakmak

보고 있을 거예요

Pogo issıl koyeyo

Bakıyor olacağım


있다 fiilini bu yapı ile kullanmayız.

Şimdi örnek bir tane cümle yapalım.

영화를 고 있을 거예요.

Conın yonghwarıl pogo issıl koyeyo.

Ben, film izliyor olacağım.


Bu dersi de bitirdik. Günlük deyişe de bakalım. Biri size teşekkür ettiğinde ona cevaben çonmaneyo diyebilirsiniz.Sonraki derste görüşmek üzere 🙂

GÜNLÜK DEYİŞ


천만에요

Çonmaneyo

Rica ederim

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar