Korece fiiller geniş ve şimdiki zaman ㅂ니다 / 습니다

Bu dersimizde Korece fiiller geniş ve şimdiki zaman ㅂ니다 / 습니다 fiil çekimini öğreneceğiz.

Bu dersimizde Korecedeki fiileri ve şimdiki zaman ve geniş zaman fiil çekimini göreceğiz. İlk olarak Korecedeki fiil yapısından bahsedelim ki temelimiz oluşsun.

Korece fiiller


Türkçede fiiller mek ve mak mastar ekleri ile biterler. Örneğin gelmek fiili mek ile, koşmak fiili mak mastar eki ile bitmektedir. Doğal olarak Türkçedeki fiilleri 2 gruba ayırmak mümkündür. Hatta bir isimden sonra fiil getirerek farklı fiiller de oluşturabiliriz. Örneğin resim yapmak fiilinde resim kelimesinden sonra yapmak fiili gelerek yeni bir fiil oluşmuştur. Golf oynamak fiilinde ise golf kelimesinden sonra oynamak fiili gelerek yeni bir fiil oluşmuştur. Bunları neden anlattım? Çünkü benzer yapılar Korecede mevcuttur. Önce kendi dilimizi anlamalıyız ki başka dilleri de kolayca öğrenebilelim değil mi?

Türkçede 2 tane mastar eki (mek, mak) olsa da Korecede 1 tane vardır: 다 – Da mastar ekidir. Biz Korecede fiilleri çekimlerken bu da ekini kaldırıp yerine çekim eki getireceğiz. Korecede de bir isimden sonra fiil getirerek yeni bir fiil oluşturabiliriz.

Korecede hem fiiller hem de sıfatlar da mastar eki ile biter. 

Bu yüzden fiilin zaman çekimini öğrenmek demek sıfatınkini de öğrenmek demektir. Örneğin Korecede fiilin geçmiş zaman çekimini öğrendiyseniz bilin ki sıfatın da geçmiş zaman yapısını öğrenmiş oldunuz. Bu bakımdan Korece çekimleri öğrenmek bize çok kolay gelecektir.

Korece tüm sıfatlar ve fiiller da ile bittiği için bir kelimenin sıfat veya fiil olduğunu ayırt edemeyiz. Kelimeyi öğrenirken fiil mi sıfat mı olduğu da öğrenilmelidir.

korece kelime kartı 21a

Korece geniş ve şimdiki zaman


Şimdiki zaman dediğimizde aklımıza, başlamış ve devam eden eylem gelmelidir. Mesela, şimdi yemek yiyorum dediğimde, yemeğe başladım ve halen yiyorum anlamı vardır.

Geniş zaman dediğimiz yapı ise hemen her gün yaptığımız yapılardır. Mesela, her gün çikolata yerim dediğimde geniş zaman cümlesi kurmuş olurum.

Korece şimdiki zaman fiil çekimi ile geniş zaman fiil çekimi aynıdır. Peki cümlenin hangi zamanda olduğunu nasıl anlayacağız? Bunun için cümleye zaman zarfı eklemek uygun olacaktır. Bunu bir örnekle açıklayayım:

Mogda – Yemek yemek

Mogda fiili yemek yemek anlamına gelmektedir. Şimdi cümleye bir zaman zarfı ekleyelim.

Şimdiki zaman zarfı eklersem yiyorum anlamı olacaktır.

Cigım mogdaŞimdi yiyorum.

Geniş zaman zarfı eklersem yerim anlamı olacaktır.

Meil mogdaHer gün yerim.

Demek ki zaman zarfları ekleyerek cümleyi netleştirebiliriz. Korecede zamanların resmi ve samimi formları bulunmaktadır. Bu ilk dersimizde samimi formunu ve sık kullanılan şimdiki ve geniş zaman sözcüklerini göreceğiz. İlk olarak fiil çekimi ile başlayalım.

Olumlu resmi form 


Resmi form çekiminde fiil veya sıfatın sonundaki da mastar ekini kaldıracağız. Son harf sesli harf ile bitiyorsa -bnida, sessiz harf ile bitiyorsa -sımnida getireceğiz. Biz bu derste sadece fiilli örnekler vereceğiz. Sıfatlar konusuna sıfatlar dersinde değineceğiz.

-ㅂ니다 – bnida 

İlk olarak fiil kökü sesli harf ile bitenlere bakalım. Aşağıdaki fiillere baktığımızda en sondaki da eki kaldırıp yerine ㅂ니다 getirdik. ㅂ니다’nın  kısmı fiil kökünün altına gelecek şekilde yazıldığına dikkat ediniz. bnida yapısını mnida olarak okuruz. Çünkü ㅂ’den sonra ㄴ harfi gelince m olarak okunur.

Kada

Gitmek


갑니다

Kamnida

Giderim, gidiyorum


Cada

Uyumak


잡니다

Camnida

Uyurum, uyuyorum


Oda

Gelmek


옵니다

Omnida

Gelirim, geliyorum


– 습니다 – sımnida

Fiil kökü sessiz harf ile bitiyorsa da yerine direkt 습니다 getireceğiz. Bir de istisna bir yapımız var: Fiil kökü ㄹ harfi ile bitiyorsa ㄹ düşer ㅂ니다 gelir.

Mogda

Yemek yemek


습니다

Mogsımnida

Yerim, yiyorum


Anda

Oturmak


습니다

Ansımnida

Otururum, oturuyorum


Salda

Yaşamak


삽니다

Samnida

Yaşarım, yaşıyorum


Gördüğünüz gibi son derece basit. Fiil kökünün hangi harfle bittiğini bilmeniz yeterlidir. Şimdi de olumsuz halini görelim.

Olumsuz resmi form 


Korecede olumsuz cümle kurmak için farklı yollar olsa da sık kullanılan 2 yapı vardır. Çok basittir hemen öğreneceksiniz.

안 – an

Fiilden önce an getirmek yeterlidir.

가다

Kada

Gitmek


안 갑니다

An kamnida

Gitmem, gitmiyorum


먹다

Mogda

Yemek yemek


안 먹습니다

An mogsımnida

Yemem, yemiyorum


살다

Salda

Yaşamak


안 삽니다

An samnida

Yaşamam, yaşamıyorum


지 않다 – Ci anta

Bir diğer yöntem ise ci anta yöntemidir.  Fiilden da atılır ve onun yerine 지 않다 gelir. 지 않다’nın da resmi hali için sonundaki da kısmı atılır ve sımnida eklenir. Yani resmi formda fiilin sonundaki da atılacak ve yerine 지 않습니다 – Ci ansımnida gelecek.

Kada

Gitmek


지 않습니다

Kaci ansımnida

Gitmem, gitmiyorum


Salda

Yaşamak


지 않습니다

Salci ansımnida

Yaşamam, yaşamıyorum


Mogda

Yemek yemek


지 않습니다

Mogci ansımnida

Yemem, yemiyorum


Şimdi de soru yapısını görelim.

Soru resmi form 


Resmi form soru yapısı olumluda da olumsuzda da nigga ile yapılır. Fiilin resmi çekimli halinden da kısmını kaldırıp 니까 – Nigga getirmek yeterlidir.

갑니까?

Kamnigga?

Gider miyim?

Gidiyor muyum?


안 먹습니까?

An mogsımnigga?

Yemem mi?

Yemiyor muyum?


살지 않습니까?

Salci ansımnigga?

Yaşamam mı?

Yaşamıyor muyum?


Artık şimdiki zaman ve geniş zaman resmi formun fiil çekimini öğrendiniz. Şimdi de şimdiki ve geniş zamanda sık kullanılan bazı zaman zarflarını görelim ve örnek cümlelere geçelim. Aşağıdaki kelimeleri ezberlemelisiniz. Günlük hayatta çok sık kullanırız. Bazı kelimelerden 2 şer tane var. İstediğinizi kullanabilirsiniz.

Zaman sözcükleri


오늘

Onıl

Bugün


매일

Meil

Her gün


날마다

Nalmada

Her gün


자주

Cacu

Sık sık


가끔

Kaggım

Bazen


항상

Hangsang

Daima


보통

Potong

Genellikle


대개

Tege

Genelde


Nıl

Her zaman


지금

Cigım

Şimdi


Aşağıda bu fiil çekimlerini cümle içinde kullandık. İsmin halleri konusuna henüz başlamadığımız için aşağıdaki bazı yapıları anlamayabilirsiniz. Sonraki derste hepsine değineceğiz. Bu derste sadece fiil çekimini ve yukarıdaki zaman sözcüklerini öğrenmeniz yeterlidir.

Örnek Cümleler:

지금 서울에서 안 삽니다.

Cigım soureso an samnida.

Şimdi Seulda yaşamıyorum.


날마다 학교갑니다.

Nalmada haggyoe kamnida.

Her gün okula giderim.


아기 에서 잡니다.

Agiga paneso camnida.

Bebekodada uyuyor.


Dersimiz bitti. 22. derste ismin halleri konusuna değineceğim ve bir anda Korece cümleler kurabildiğinizi göreceksiniz. Gelelim günlük deyişe. Bugünkü günlük deyişimiz hoş geldiniz anlamına gelen oso oseyo. Bazen tabelalarda da görebilirsiniz. Mesela mağaza girişlerinde falan.

GÜNLÜK DEYİŞ


어서 오세요

Oso oseyo

Hoş geldiniz

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Ekler5

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar