Korece -ebilmek yeterlilik yapısı (으)ㄹ 수 있다 / 없다, 못 ve 그래서

Bu Korece dersimizde Korecedeki -ebilmek fiil çekimini ve bu yüzden anlamına gelen 그래서 kelimesini öğreneceğiz.

Bu Korece dersimizde yapabilmek, yapamamak gibi yapıları göreceğiz. Bunun için Korecede 2 tane yöntem bulunmaktadır. Bunlar (으)ㄹ 수 있다 / 없다 ve 못 ile kurulan yapılardır.

-(으)ㄹ 수 있다 / 없다 – (ı)l su itda / obda


Korecede bir konuda yeterliliğimizi göstermenin yollarından birisi (으) ㄹ 수 있다‘dir. Olumsuzunda ise 있다 yerine 없다 (obda) gelir. Samimi formda ayo / oyo çekimini, resmi halde ise sımnida çekimini yapabilirsiniz. Bu yapı yetenek bildirdiği gibi olasılık da bildirir. Mesela gidebilirim dediğimizde gidebilme yeteneğimiz olduğunu da, gidebilme ihtimalimiz olduğunu da bildirmiş oluruz. Her 2 manada da bu yapı kullanılabilir. Ne anlama geldiğini ise cümlenin konusundan anlarsınız. Şimdi bazı fiillerle kullanımını görelim.

Kural 1: Fiilin 다 mastar ekini attığımızda son harf sesli harf ise fiilin kökünün altına gelir. Ardından 수 있다 / 없다 gelir. Son harf ㄹ ise sadece 수 있다 / 없다 gelir.

쉴 수 있다

Şwil su itda

Dinlenebilirim


쉴 수 없다

Şwil su obda

Dinlenemem


버릴 수 있다

Poril su itda

Atabilirim


버릴 수 없다

Poril su obda

Atamam


Kural 2: Fiilin 다 mastar ekini attığımızda son harf sessiz harf ise fiilin kökünün yanına 을 gelir. Ardından 수 있다 / 없다 gelir.

먹을 수 있다

Mogıl su itda

Yiyebilirim


먹을 수 없다

Mogıl su obda

Yiyemem


Korece kelime kartı 39a

 

Şimdi birkaç örnek cümle içerisinde kullanalım.

한국어를 조금 할 수 있습니다.

Conın hangugorıl cogım hal su issımnida.

Ben, biraz Korece konuşabilirim.


요코 씨젓가락으로 밥을 먹을 수 있습니다.

Yoko şinın cotgaragıro pabıl mogıl su issımnida.

Yoko, yemek çubuğu ile yemek yiyebilir.


못 / -지 못하다 – Mot / -ci motada


Korecede bildiğiniz gibi olumsuzluk eki (an)’dır. Yeterlilik yapısının olumsuzu ise 못 (mot)’dur. Fiilden önce 못 (mot) getirerek veya fiile 지 못하다 (ci motada) ekleyerek kullanabiliriz. Bir fiille görelim.

못 타다

Mot tada

Binememek


타지 못하다

Taci motada

Binememek


Geçmiş zaman için sadece fiili çekimlemek yeterli gelecektir. Aynı cümle üzerinden görelim. Aşağıdaki her iki cümlenin de anlamı aynıdır.

압둘라흐만 씨돼지 고기를 먹지 못했습니다.

Abdullahıman şinın tweci kogirıl mogci motessımnida.

Abdurrahman, domuz etini yiyemedi.


압둘라흐만 씨돼지 고기를 못 먹었어요.

Abdullahıman şinın tweci kogirıl mot mogossoyo.

Abdurrahman, domuz etini yiyemedi.


Dersin devamında 그 (kı) ile başlayan yeni bir kelime göreceğiz. 그래서 (kıreso) kelimesi bu yüzden anlamına gelir.

오늘은 시험이 있습니다. 그래서 못 만나요.

Onırın şihomi issımnida. Kıreso mot mannayo.

Bugün sınavım var. Bu yüzden buluşamam.


Son olarak günlük deyişimizi de görerek dersi bitirelim.

GÜNLÜK DEYİŞ


실례하겠습니다!

Şillyehagessımnida

Affedersiniz

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar