Korece cümle çalışmaları 3

Bu dersimizde Korecede öğrendiğimiz konularla ilgili cümle çalışmaları yapacağız.

Bu dersimizde 25 cümle daha inceleyeceğiz.

1

우체국에서 일할 사람을 찾고 있습니다.

Uçegugeso irhal saramıl çatgo issımnida.

Postanede çalışacak birisini aramaktayız.


2

나는 오후에 시간이 있으면 지하철로 시내에 갈 거예요.

Nanın ohue şigani issımyon cihaçollo şinee kal koyeyo.

Ben, öğleden sonra zamanım olursa metro ile çarşıya gideceğim.


3

황새 한 마리가 매년 터미널 지붕에 둥지를 틉니다.

Hwangse han mariga menyon tominol cibune tungcirıl tımnida.

1 tane leylek her yıl terminal çatısına yuva yapıyor.


4

주전자 안의 물이 끓기 시작했어요.

Cuconca ane muri gılki şicakessoyo.

Ketılın içindeki su kaynamaya başladı.


5

서랍 안에 중요한 것이 많아서 항상 잠급니다.

Sorab ane cungyohan goşi manaso hangsang camgımnida.

Çekmecenin içinde önemli şeyler çok olduğundan her zaman kilitlerim.


6

우리 아들은 시골에서 일하는 농부였어요.

Uri adırın şigureso irhanın nongbuyossoyo.

Oğlumuz, köyde çalışan bir çiftçiydi.


7

노란 장화를 신은 아이가 참 귀여웠다.

Noran canghwarıl şinın aiga çam kwiyowotda.

Sarı çizme giyen çocuk çok sevimliydi.


8

친구는 호텔 가는 길을 지도에 그렸어요.

Çingunın hotel kanın kirıl cidoe kıryossoyo.

Arkadaşım, otele giden yolu haritaya çizdi.


9

일본어는 재미있지만 아주 어렵습니다.

İlbononın cemiitciman acu oryobsımnida.

Japonca, eğlencelidir ama çok zordur.


10

그 한국 사람은 수프 한 그릇을 먹었습니다.

Kı hangug saramın supı han kırısıl mogossımnida.

Şu Koreli, 1 kase çorba içti.


11

집 근처에 높지 않은 산이 없어요.

Cib kınçoe nobci anın sani obsoyo.

Evimin yakınında yüksek olmayan dağ yok.


12

도착 시간은 오전 아홉 시 십 분이에요.

Toçag şiganın ocon ahob şi şib bunieyo.

Varış vakti öğleden önce 9:10’dur.


13

그녀가 우리를 배구 경기에 초대했어요.

Kınyoga urirıl pegu kyonggie çodehessoyo.

O, bizi voleybol maçına davet etti.


14

저는 형에게 책하고 공책을 줬습니다.

Conın hyonege çekago kongçegıl cwosssımnida.

Ben, abime kitap ve defter verdim.


15

공항에서 한국 돈을 달러로 바꿨어요.

Konghaneso hangug tonıl dalloro paggwossoyo.

Hava alanında Kore parasını dolar ile değiştirdim.


16

많은 사람들은 그가 미쳤다고 생각해요!

Manın saramdırın kıga miçyotdago senggakeyo!

Çoğu insan, onun delirdiğini düşünüyor.


17

잡지를 가위로 잘라요.

Cabcirıl kawiro callayo.

Dergiyi makas ile kesiyorum.


18

이 호수는 세계에서 제일 깊은 호수입니다.

İ hosunın segyeeso ceil kipın hosuimnida.

Bu göl, Dünya’daki en derin göldür.


19

게임을 하는 것만큼 공부하면 성공할 수 있어요.

Geimıl hanın gonmankım kongbuhamyon songgonghal su issoyo.

Oyun oynadığın kadar ders çalışsan başarabilirsin.


20

저는 문법 공부가 싫어요.

Conın munbob kongbuga şiroyo.

Ben, gramer çalışmayı sevmiyorum.


21

그의 마지막 소원은 고향에 가는 것이다.

Kıe macimag sowonın koyane kanın goşida.

Onun son dileği, memleketine gitmektir.


22

사람들은 양파를 썰 때 눈물을 흘려요.

Saramdırın yangparıl sol de nunmurıl hıllyoyo.

İnsanlar, soğan dilimlerken gözyaşı döker.


23

기독교는 한국에서 가장 큰 종교입니다.

Kidoggyonın hangugeso kacang kın conggyoimnida.

Hristiyanlık, Kore’de en büyük dindir.


24

이 기차는 서울까지 곧장 갑니까?

İ kiçanın soulgaci kotcang kamnigga?

Bu tren, Seul’a kadar direkt mi gidiyor?


25

식사 한 후에 양치질하세요.

Şigsa han hue yangçicirhaseyo.

Yemek yedikten sonra dişinizi fırçalayınız.


GÜNLÜK DEYİŞ


또 만나요

Do mannayo

Tekrar görüşelim

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Tüm Eğitimler

Yorumlar