Korece cümle çalışmaları 1

Bu dersimizde Korecede öğrendiğimiz konularla ilgili cümle çalışmaları yapacağız.

Bu dersimizde önceki 56 derste öğrendiklerimizle ilgili 25 adet cümle inceleyeceğiz. Böylece öğrendiklerimizi daha iyi pekiştireceğiz. Aşağıdaki cümlelerin hiç birisini renklendirmedik. Artık neyin ne olduğunu ayırt edecek seviyedesiniz.

1

어제 형과 스키장에 갔습니다.

Oce hyonggwa sıkicane kassımnida.

Dün abimle kayak merkezine gittik.


2

누나가 학교에서 학생들에게 한국어를 가르칩니다.

Nunaga haggyoeso hagsengdırege hangugorıl karıçimnida.

Ablam, okulda öğrencilere Korece öğretiyor.


3

서두르면 몇 시에 대학교에 올 수 있어요?

Sodurımyon myot şie tehaggyoe ol su issoyo?

Acele edersen saat kaçta üniversiteye gelebilirsin?


4

이 파와 고추는 너무 매워요.

İ pawa koçunın nomu mewoyo.

Bu yeşil soğan ve acı biber, çok acılar.


5

비가 온 다음 날은 하늘이 맑습니다.

Piga on taım narın hanıri magsımnida.

Yağmur yağdıktan sonraki gün hava açık olur.


6

백화점은 몇 시에 문을 열어요?

Pekwacomın myot şie munıl yoroyo?

Alışveriş merkezi saat kaçta kapıları açıyor?


7

아이는 밭에 있는 꽃을 밟았어요.

Ainın pate innın goçıl palbassoyo.

Çocuk, tarladaki çiçeğe bastı.


8

이 남자의 주소가 뭐예요?

İ namcae cusoga mwoyeyo?

Bu adamın adresi, nedir?


9

어부들은 커다란 그물로 물고기를 잡았어요.

Obudırın kodaran kımullo mulgogirıl cabassoyo.

Balıkçılar, büyük bir ağ ile balık tuttular.


 

10

자동차 옆에 레몬나무가 있어요.

Cadongça yope remonnamuga issoyo.

Arabanın yanında limon ağacı var.


11

그녀는 아주 똑똑하고 아주 착합니다.

Kınyonın acu dogdokago acu çakamnida.

O, çok akıllı ve çok iyidir.


12

저녁에 다시 운동을 해요.

Conyoge taşi undonıl heyo.

Akşamları tekrar spor yaparım.


13

수업이 끝난 후에 친구하고 쇼핑할 거예요.

Suobi gınnan hue çinguhago şyopinghal koyeyo.

Ders bittikten sonra arkadaşımla alışveriş yapacağız.


14

엄마가 선물로 받은 것이 목도리입니다.

Ommaga sonmullo padın goşi mogdoriimnida.

Annemin hediye olarak aldığı şey, bir atkıdır.


15

책상 아래 연필이 있어요.

Çegsang are yonpiri issoyo.

Çalışma masasının altında kurşun kalem var.


16

환자들은 구급차로 병원까지 이송되었다.

Hwancadırın kugıbçaro pyongwonggaci isongdweotda.

Hastalar, ambulansla hastaneye kadar gönderildiler.


17

손님들은 왜 파인애플을 안 먹어요?

Sonnimdırın we painepırıl an mogoyo?

Misafirler, niçin ananas yemiyor?


18

선생님들은 버스로 유치원에 다녀요.

Sonsengnimdırın posıro yuçiwone tanyoyo.

Öğretmenler, otobüs ile anaokuluna gidip geliyorlar.


19

어머니는 스카프를 매기 전에는 밖에 안 나가십니다.

Omoninın sıkapırıl megi conenın pagge an nagaşimnida.

Annem, eşarp takmadan (bağlamadan) önce dışarı çıkmaz.


20

기숙사에서 바보처럼 왜 그렇게 말했어요?

Kisugsaeso paboçorom we kıroke marhessoyo?

Yurtta aptal gibi niçin öyle konuştun?


21

차 안에서 슬픈 영화를 봤어요.

Ça aneso sılpın yonghwarıl pwassoyo.

Arabanın içinde üzücü / duygusal bir film izledik.


22

의자와 텔레비전 사이에 책장이 있어요.

Iicawa tellebicon saie çegcani issoyo.

Sandalye ve televizyonun arasında kitaplık var.


23

다나카 씨는 한국 현대 정치사를 연구하는 학생입니다.

Tanaka şinın hangug hyonde congçisarıl yonguhanın hagsenimnida.

Tanaka, Kore’nin modern siyasi tarihini araştıran bir öğrencidir.


24

한글을 배우는 사람이 늘고 있어요.

Hangırıl peunın sarami nılgo issoyo.

Kore alfabesini öğrenen insanlar artıyor.


25

가족 사진을 벽에 거세요.

Kacog sacinıl pyoge koseyo.

Aile fotoğrafını duvara as lütfen.


GÜNLÜK DEYİŞ


걱정 마세요!

Kogcong Maseyo!

Merak etme!

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

Tüm Eğitimler

Yorumlar