Korece benim senin onun iyelik eki 의 ve isim sorma

Korece benim senin onun iyelik eki 의 ve isim sorma dersinde benim, senin, onun demeyi ve Korece isim sormayı öğreneceksiniz.

Videoyu izledikten sonra aşağıdaki dersi de bir kez okuyup en alttaki mp3’ü 10 kere dinleyerek kulak alışkanlığı edininiz.

Benim, senin, onun, Türkiye’nin derken kullandığımızın ın, in takısına iyelik eki diyoruz. Bu ek Korecede 의 – e olarak kullanılmaktadır. Normalde 의 – ıi diye okunur. Fakat iyelik eki olarak kullanılacağı zaman e olarak okunur. Daha önce şahıs zamirlerini görmüştük. Korecede 의 edatını bazı şahıs zamirleri ile birleştirirken kısalmalar olur. Ben aşağıda liste olarak verdim.

제 – Ce – Benim (Resmi)

내 – Ne – Benim (Samimi)

당신의 – Tangşine – Senin (Resmi)

네 – Ne – Senin (Samimi)

그의 – Kıe – Onun (Erkekler için)

그녀의 – Kınyoe – Onun (Kızlar için)

저희의 – Cohıie – Bizim (Resmi)

우리 – Uri – Bizim (Samimi)

당신들의 – Tangşindıre – Sizin (Resmi)

희의 – Nohıie – Sizin (Samimi)

그들의 – Kıdıre – Onların

우리 – Uri hem biz hem de bizim anlamına gelir. Benim anlamına gelen 나의 ve 저의 kelimeleri genelde yazı dilinde kullanılır. Konuşurken 내 ve kullanmanız daha yerindedir. Senin derken de  diyoruz.

Kullanacağımız zaman bir isimden sonra getirmek yeterlidir. Dikkat ettiyseniz 제, 내 gibi kısaltmalar oldu. Şimdi bunlarla ilgili bir kaç örnek yazalım.

제 

Ce çeg

Benim kitabım


너의 

Noe ça

Senin araban


우리 

Uri ton

Bizim paramız


그의 가방

Kıe kabang

Onun çantası


Günlük hayatta eğer cümlenin anlamını bozmayacaksa iyelik ekini pek kullanmayız. Bununla ilgili de bir kaç örnek vereyim.

Çeg seg

Kitabın rengi


 

Ça mun

Arabanın kapısı


한국 수도

Hangug sudo

Kore’nin başkenti


제 이름

Ce irım

Benim adım


Gördüğünüz gibi son derece basit. Geçen derste renkleri görmüştük. Şimdi o renkleri ve edatını kullanarak cümle yazalım.

제 노란색이에요.

Ce çegın noransegieyo.

Benim kitabım, sarıdır.


Şimdi siz de çevrenizdeki nesnelerin kime ait olduğunu ve rengini yukarıdaki örnekteki gibi söyleyin. Örneğin babamın koltuğu gridir cümlesini söylemeyi deneyin. Bu şekilde en az 5 cümle yazın. Başka bir örnek daha yapalım:

한국 수도 서울이에요?

Hangug sudonın sourieyo?

Kore’nin başkenti, Seul mu?


네, 한국 수도 서울이에요.

Ne, hangug sudonın sourieyo.

Evet, Kore’nin başkenti, Seul‘dur.


Korece kelime kartı 7a

 

KORECE İSİM SORMAK


Bu vesileyle kendimizi tanıtmayı da öğrenelim. Biri ile tanışırken benim adım şeklinde bir yapı kullanırız öyle değil mi? Önce birisine nasıl adını soracağımızı görelim. Korece saygılı bir dil olduğu için karşınızdaki kişiye direkt sen dememelisiniz. Biliyorsanız mesleği ile veya adına saygı ifadesi ekleyerek hitap etmelisiniz. Hakkında hiç bir bilginiz yoksa saygılı bir ifade ile isim sormanız mümkün. Bunun için adınız, isminiz anlamında 성함 – Songham kelimesi kullanılır. Eğer bu kadar resmi olmanız gerekmiyorsa 이름 – İrım kelimesini kullanabilirsiniz. Mesela bir arkadaşınız kendi arkadaşını sizinle tanıştıracaksa irım kelimesini, hastanede doktora adını soracaksanız songham demeniz uygundur.

이름무엇입니까?

İrımi muoşimnigga?

Adınız, nedir?


무엇 – Muot – Ne? demektir. Fakat ardından imnigga geldiği için muoşimnigga olarak okuduk.

SORU: Yukarıdaki cümlede neden 이 dedik?

CEVAP: Dilerseniz 이름은 da diyebilirsiniz. Sadece vurgu değişecektir.

제 이름은 요코입니다.

Ce irımın Yokoimnida.

Benim adım, Yokodur.


KORECE SAYGI İFADELERİ


Korecede de Türkçedeki gibi bey, hanım anlamında ifadeler mevcut. Bunlar 님 – nim ve 씨 – şi kelimeleridir. Cinsiyetten bağımsız olarak kullanılırlar. 님 – nim kelimesini mesleklerde kullanırız. Mesela hocam derken 선생님 – Sonsengnim deriz. 씨 – şi kelimesini isimlerden sonra kullanırız.

안진우 씨는 선생님입니다.

Ancinu şinın sonsengnimimnida.

Ancinu bey, öğretmendir.


요코 씨 의사가 아닙니다.

Yoko şinın ıisaga animnida.

Yoko hanım, doktor değildir.


Şimdi önceki derslerimizde öğrendiklerimizi de kapsayan 2 örnek cümle daha yaparak dersimizi bitirelim:

요코 씨 는 보라색이 아닙니다.

Yoko şie çanın porasegi animnida.

Yoko hanımın arabası, mor değildir.


이것 제 분홍색 가방이에요.

İgosın ce punhongseg kabanieyo.

Bu, benim pembe çantamdır.


Şimdi sırası ile şu cümleye benzer cümleleri kendi aileniz için yapınız. Herkes yazının altına yazsın. Ailenizdeki herkes için yapın ama sadece 1 tanesini yorum olarak yazın kontrol edeceğim 🙂

Babamın adı ….. dır.

Babam işi …. dır.

Madem biri ile tanıştık, memnun da olalım değil mi 🙂 Bunun için mannaso pangabsımnida demeniz yeterlidir.

GÜNLÜK DEYİŞ


만나서 반갑습니다

Mannaso pangabsımnida

Tanıştığımıza memnun oldum

 

KORECE KİTAPLARIMIZ


 

 

Tüm Eğitimler

Yorumlar